Dotacja z Mazowsza na nowe, energooszczędne oświetlenie

Wymiana 100 starych lamp na 7 ulicach w Garwolinie na nowe, energooszczędne lampy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2023”.

12 lipca w Parysowie burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garwolinie” .

Realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garwolinie” polegała na wymianie 100 lamp na energooszczędne na terenie Miasta Garwolina (tj. demontażu, zakupu i montażu) :

– na ul. Żeromskiego – wymieniono 18 sztuk lamp (5 sodowych i 13 rtęciowych),

– na  ul. Spokojnej – wymieniono 10 sztuk lamp (4 sodowe i 6 rtęciowych),

– na ul. Asnyka – wymieniono 14 lamp (5 sodowych i 9 rtęciowych),

– na ul. Różanej – wymieniono 19 lamp (14 rtęciowych i 5 sodowych),

– na ul. Kwiatowej – wymieniono 3 lampy (3 rtęciowych),

– na ul. Słonecznej – wymieniono 26 lamp (26 sodowych),

– na ul. Lelewela – wymieniono 10 lamp (1 sodowa i 9 rtęciowych).

Na wyżej wymienionych ulicach zainstalowane było dotychczas oświetlenie drogowe z lampami rtęciowymi i sodowymi. Nowoczesne oprawy LED przy 3-krotnie zmniejszonym obłożeniu energii dadzą dużo mocniejszy strumień świetlny (ich moc od 36 W, strumień świetlny od 900 lm). Nowe oprawy oświetleniowe LED są dużo mniejsze gabarytowo, odporne na warunki atmosferyczne. Przewidziano także zautomatyzowane sterowanie oświetleniem ulicznym o zmiennym natężeniu w poszczególnych godzinach, co dodatkowo zmniejszy zużycie energii i emisji CO2 do atmosfery. Inwestycja obniży także koszty zakupu energii elektrycznej związane z oświetleniem miasta Dzięki instalacji nowych lamp poprawi się również estetykę miasta.

Całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 153 272,76 zł. Wysokość dofinansowania to 107 290,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu”- „Mazowsze dla Klimatu 2023”. Wkład własny Miasta Garwolina 45 982,76 zł.

Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie całego miasta jest procesem długofalowym, który rozpoczęliśmy w 2021 roku. Z uwagi na wysokie koszta inwestycja została podzielona na kilka etapów. – Wykorzystujemy jednak co roku każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pomagają nam modernizować oświetlenie uliczne – zaznacza burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak. W sumie w ostatnich dwóch latach tj. w 2022 roku i w obecnym 2023 roku pozyskaliśmy na ten cel łącznie ponad pół miliona środków zewnętrznych z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a dokładnie 535 410,30 zł.

Miasto Garwolin nie ma możliwości sterowania przestarzałą i energochłonną infrastrukturą oświetlenia (np. załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu) co przekłada się na brak możliwości osiągnięcia jakichkolwiek oszczędności energii elektrycznej, nie wspominając o negatywnych skutkach związanych z niskim bezpieczeństwem ruchu drogowego i bardzo niekorzystnym wpływie oświetlenia na środowisko oraz na wygląd i funkcjonowanie miasta. Dlatego wymiana na nowe, energooszczędne lampy jest tak ważna. Zadanie wpisuje się w plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest doskonałym przykładem konkretnych działań, które ograniczą zużycie energii elektrycznej.

– Zrealizowane zadanie pozwoli na oszczędności finansowe, ale również na poprawę jakości życia mieszkańców. Dobrze oświetlona droga czy chodnik oferuje nie tylko wygodę transportu, ale także poczucie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo rzeczywiste. Z serca dziękuję za finansowe wsparcie zadania Samorządowi Województwa Mazowieckiego – podkreśla burmistrz Marzena Świeczak.

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garwolinie” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2023”.

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta