Inwestycja drogowa zrealizowana w całości z funduszy zewnętrznych

Przebudowa ul. St. Moniuszki i ul. J. S. Bacha w Garwolinie jest inwestycją drogową, którą zrealizowaliśmy w minionym roku bez udziału środków własnych. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 916.540,54 zł. Fundusze zewnętrzne pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Mazowsza w ramach „Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

O pieniądze na realizację tej inwestycji staraliśmy się od kilku lat. Między innymi w 2022 roku złożony został wniosek o dofinansowanie przebudowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Został on pozytywnie zaopiniowany, jednak ostatecznie znalazł się na liście rezerwowej. Pod koniec marca ubiegłego roku dotarły do nas dobre wieści z Mazowsza o pozytywnie rozpatrzonym wniosku w ramach programu „Instrument Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Rozpoczęliśmy przebudowę ul. St. Moniuszki i ul. J. S. Bacha w Garwolinie stanowiącej część większego zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Garwolina”. Więcej na ten temat pod linkiem https://garwolin.pl/malymi-krokami-ale-do-przodu-z-mazowszem/.

W ogłoszonym przetargu wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie, które wykonało przebudowę ulic za kwotę 916.540,54 zł. Więcej na ten temat pod linkiem https://garwolin.pl/moniuszki-i-bacha-jeszcze-w-tym-roku/. Obie ulice mają uregulowaną szerokość pasa drogowego 12 mb oraz niezbędną infrastrukturę techniczną dla budownictwa jednorodzinnego. Gruntowo-tłuczniowa nawierzchnia na łącznym odcinku 318 m została zamieniona na nawierzchnię z kostki brukowej.  W wyniku przebudowy dróg zostały wykonane zjazdy do posesji oraz powstał chodnik, który zwiększył bezpieczeństwo ruchu pieszych na drodze.

Pod koniec ubiegłego roku dotarła do nas informacja, że inwestycja będzie mogła być dofinansowana z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ku miłemu zaskoczeniu, wniosek z listy rezerwowej trafił na listę do realizacji.  Zgodnie z podpisaną 22 grudnia 2023 r. umową z Wojewodą Mazowieckim, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków RFRD w wysokości 538.994,92 zł. Tym samym pozostała kwota tj. 377 545,62 zł została sfinansowana z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wkład własny miasta wyniósł zatem 0,00 zł.

– Dziękuję za zaangażowanie w realizację inwestycji wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę pracy i współpracy. Razem budujemy Garwolin – podsumowuje Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak.

 

 

 

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta