Małymi krokami, ale do przodu. Garwolin otrzyma dotacje z Mazowsza!

Mieszkańcy Garwolina otrzymają pieniądze z Mazowsza na długo wyczekiwane inwestycje w mieście. – Podobno nie warto rezygnować z marzeń, bo że coś nie dzieje się teraz nie oznacza, że nie wydarzy się w przyszłości. Dlatego w Garwolinie nigdy nie rezygnujemy z planów, zamierzeń i marzeń! – podkreśla burmistrz Garwolina.

Na przestrzeni minionego roku pracownicy Urzędu Miasta Garwolina opracowali i złożyli trzy wnioski o dotacje z funduszy zewnętrznych:

  • “Poprawa dostępności komunikacyjnej Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” w ramach 5 edycji Polskiego Ładu  (odrzucony)
  • “Przebudowa ul. St. Moniuszki i ul. J. S. Bacha w Garwolinie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zaakceptowany, na liście rezerwowej)
  • “Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Garwolina” w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Dziś do Garwolina dotarły dobre wiadomości płynące z Mazowsza. Nie tylko nas, ale zapewne wielu mieszkańców ucieszy decyzja o przyznaniu dla miasta Garwolina kwoty 4 mln zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Garwolina” oraz kwoty 882 tys. 195 zł  dla Powiatu Garwolińskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W-m.Garwolin, ul. Andersa na długości 542m”.

– Dzięki decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i jej zaakceptowaniu przez Sejmik Samorządu Mazowsza robimy kolejny krok przybliżający nas do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,  rozładowania zatorów komunikacyjnych i upłynnienia ruchu między innymi na obszarze ważnego węzła komunikacyjnego miasta – podkreśla burmistrz Marzena Świeczak.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace, które będą polegać na budowie lub przebudowie dróg mających istotne znaczenie na komunikacyjnej mapie Garwolina.

Najważniejszym i bardzo oczekiwanym etapem będzie przebudowa skrzyżowania ulicy Trakt Lwowski z drogą w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej wraz z przebudową ul. Kościuszki. Dzięki temu poprawimy warunki obsługi i rozwoju terenów należących zgodnie z obowiązującym “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz MPZP do Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (GSAG) oraz przyległych do niej terenów produkcyjnych i przemysłowych. Realizacja zadania znacząco podniesie dostępność do terenów przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, zapewniających nowe miejsca pracy i umożliwiających dalszy rozwój gospodarczy regionu.

Nie mniej istotną i oczekiwaną inwestycją będzie wykonanie przebudowy odcinka ulicy St. Moniuszki oraz ul.  J. S. Bacha. Obie ulice mają uregulowaną szerokość pasa drogowego 12 mb oraz niezbędną infrastrukturę techniczną dla budownictwa jednorodzinnego. Gruntowa nawierzchnia na łącznym odcinku 357 m zostanie zamieniona na nawierzchnie z kostki brukowej.  W wyniku przebudowy przedmiotowych odcinków dróg powstanie chodnik, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo ruchu pieszych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano również wykonanie I etapu budowy ul. Zamojskiej, w tym sporządzenie projektu oraz budowę pierwszego odcinka ulicy.

– Dzień dobry Garwolin! TAK …to nie sen! Dzisiejszy dzień rozpoczynamy fantastycznymi wiadomościami 4 882 195 zł na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Miasta Garwolin. Dziękuję Samorządowi Mazowsza, szczególnie pani Janinie Ewie Orzełowskiej, za okazywane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców. Bez Was wiele inwestycji byłoby tylko snem. – podsumowała rewelacyjne wiadomości burmistrz w swoim wpisie na profilu na facebooku.

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta