Moniuszki i Bacha jeszcze w tym roku

Dziś, 28 czerwca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. na przebudowę odcinków ulic St. Moniuszki i J. S. Bacha w Garwolinie. Inwestycja zostanie dofinansowana z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W 2022 roku złożyliśmy wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dotacje m.in. na przebudowę odcinków ulic St. Moniuszki i J. S. Bacha w Garwolinie w ramach zadania pn. “Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Garwolina”. Więcej na ten temat tutaj: https://garwolin.pl/malymi-krokami-ale-do-przodu-z-mazowszem/. Wniosek uzyskał aprobatę i otrzymaliśmy dofinansowanie inwestycji w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa dotacji na kwotę 4 mln zł została podpisana 24 maja br. – Dzięki decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i jej zaakceptowaniu przez Sejmik Samorządu Mazowsza robimy kolejny krok przybliżający nas do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,  rozładowania zatorów komunikacyjnych i upłynnienia ruchu na terenie miasta – podkreśla Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

W ramach powyższego zadania, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2023 -2025 wykonane będą:

  • przebudowa odcinka ulicy St. Moniuszki oraz ul.  J. S. Bacha,
  • przebudowa skrzyżowania ulicy Trakt Lwowski z drogą w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej wraz z przebudową ul. Kościuszki,
  • wykonanie I etapu budowy ul. Zamojskiej, w tym sporządzenie projektu oraz budowę pierwszego odcinka ulicy.

Jeszcze w tym roku będzie zrealizowana przebudowa odcinków ulicy St. Moniuszki oraz ul.  J. S. Bacha. Obie ulice mają uregulowaną szerokość pasa drogowego 12 mb oraz niezbędną infrastrukturę techniczną dla budownictwa jednorodzinnego. Gruntowa nawierzchnia na łącznym odcinku 357 m zostanie zamieniona na nawierzchnie z kostki brukowej.  W wyniku przebudowy przedmiotowych odcinków dróg powstanie chodnik, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo ruchu pieszych. Całkowita wartość przebudowy wyniesie 916 540,54 zł. W tym wkład własny z budżetu miasta w wysokości  216 540,54 zł oraz dotacja ze środków Mazowsza w kwocie 700 000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania. 28 czerwca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Garwolin reprezentowanym przez Burmistrza Garwolina Marzenę Świeczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej, a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. reprezentowanym przez Bogdana Kucharskiego.

-Dziękuję Samorządowi Mazowsza, szczególnie pani Janinie Ewie Orzełowskiej, za okazywane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców. Bez Was wiele inwestycji byłoby tylko snem – podsumowuje burmistrz.

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta