Symboliczne czeki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach programu Miasto Garwolin otrzymało łącznie 1 650 000,00 zł dofinansowania na etap pierwszy rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta tj. wykonanie projektu budowlanego oraz prace przy rewitalizacji i zagospodarowaniu otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. W piątek 14 lipca br. na Skwerze Solidarności w Garwolinie, przekazano burmistrzom,…

Garwolin pozyskuje na inwestycje kolejne fundusze zewnętrzne z Mazowsza

Podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego kolejne umowy dotacyjne na realizację inwestycji w Garwolinie w 2023 roku.  Mazowsze dla miejsc pamięci, lokalnych centrów integracyjnych, klimatu, sportu oraz mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego – to programy Mazowsza, w których miasto aplikowało o fundusze zewnętrzne. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje aż…

Uczniowie z garwolińskiej “Piątki” ze stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego

Barbara Winek i Adrian Kęder z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie otrzymali stypendia w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2022/2023.  Projekt skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz  liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa…

Uczniowie z garwolińskiej “Jedynki” ze stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego

Maria Rosa – 8b, Wiktoria Wierzbicka – 8b, Emilia Matysiak – 8c, Maciej Gałązka – 7a, Franciszek Dudzik – 7a i Alicja Gendek – 7b otrzymali stypendia w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2022/2023.  Projekt skierowany jest do uczniów VII i VIII klas…

Dotacja na remont szkolnej stołówki i doposażenie kuchni w “Jedynce”

Miasto Garwolin otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 80 000,00  zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Duży wpływ na komfort nauki oraz jej efektywność ma wygląd pomieszczeń szkolnych, szczególnie klas. Jednak oprócz nich jest jeszcze…

Trwa modernizacja dróg w Garwolinie w ramach Polskiego Ładu

Wykorzystując środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł, trwa na terenie miasta modernizacja dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przypominamy, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach I edycji Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin”…

Modernizacji ulicy Mickiewicza ciąg dalszy

We wtorek 27 czerwca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na modernizację II etapu ul. Mickiewicza w Garwolinie za kwotę 449 820,78 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów…

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina za 2022 rok

Podczas wczorajszej sesji, Rada Miasta Garwolina na czele z Przewodniczącym Rady Andrzejem Ostolskim zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzieliła wotum zaufania i absolutorium (jednogłośnie) Burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak. Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2022”, który zgodnie z ustawą…

Moniuszki i Bacha jeszcze w tym roku

Dziś, 28 czerwca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. na przebudowę odcinków ulic St. Moniuszki i J. S. Bacha w Garwolinie. Inwestycja zostanie dofinansowana z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W 2022 roku złożyliśmy wniosek do Samorządu Województwa…

EkoGarwolin ze wsparciem WFOŚiGW w Warszawie

Prawie 333 tyś zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ekologiczny Garwolin. Piknik, nowe oświetlenie i usuwanie azbestu. Umowy podpisane! Modernizacja oświetlenia, zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz usuwanie azbestu – to projekty, które dofinansuje na terenie miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w…