Główne ciągi komunikacyjne miasta z energooszczędnym oświetleniem

Zrealizowaliśmy w tym roku kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 130381W tj. na ul. Kościuszki i Al. Legionów oraz w ciągu drogi krajowej nr 76 tj. na ul. Staszica i ul. Długiej. Wymiana 160 starych na nowe, energooszczędne lampy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania kwotą 254 937,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie całego miasta jest procesem długofalowym, który rozpoczęliśmy w 2021 roku. Z uwagi na wysokie koszta inwestycja została podzielona na kilka etapów. – Wykorzystujemy jednak co roku każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pomagają nam modernizować oświetlenie uliczne – zaznacza burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak. W sumie w ostatnich dwóch latach tj. w 2022 roku i w obecnym 2023 roku pozyskaliśmy na ten cel łącznie ponad pół miliona środków zewnętrznych z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a dokładnie 535 410,30 zł.

29 maja br. Miasto Garwolin podpisało umowę dotacji na kwotę 300 000,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na  realizację kolejnego etapu wymiany oświetlenia w dwóch głównych ciągach komunikacyjnych Garwolina tj. w ciągu drogi gminnej nr 130381W tj. na ul. Kościuszki i Al. Legionów oraz w ciągu drogi krajowej nr 76 tj. na ul. Staszica i ul. Długiej. Miasto Garwolin reprezentowały Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak oraz Skarbnik Katarzyna Nozdryn-Płotnicka.

Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 283 295,15 zł, w tym ostateczna kwota dotacji 254 937,30,00 zł. Pozostała kwota zadania została pokryta z środków własnych Miasta.

Realizacja zadania polegała na wymianie 160 sztuk (tj. demontaż, zakup i montaż) lamp / opraw starego nieefektywnego oświetlenia sodowego na nowoczesne energooszczędne oprawy ledowe oraz montaż instalacji systemu zarządzania energią. Będzie on optymalizował pracę całego układu oświetleniowego wraz z kompensacją mocy biernej w obwodach. Jest to miejsce intensywnego i dużego zapotrzebowania na światło w porach nocnych i wieczornych. W pasie drogi Kościuszki i Legionów po obu stronach znajdują się nie tylko chodniki, ale także ścieżka rowerowa, co powoduje zwiększony ruch pieszych i rowerzystów. Na tych ulicach jest także największe na terenie miasta natężenie w ruchu wszelkich pojazdów. – Zaplanowane zadania pozwolą na oszczędności finansowe, ale również na poprawę jakości życia mieszkańców. Dobrze oświetlona droga czy chodnik oferuje nie tylko wygodę transportu, ale także poczucie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo rzeczywiste – podkreśla burmistrz Marzena Świeczak.

Miasto Garwolin nie ma możliwości sterowania przestarzałą i energochłonną infrastrukturą oświetlenia (np. załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu) co przekłada się na brak możliwości osiągnięcia jakichkolwiek oszczędności energii elektrycznej, nie wspominając o negatywnych skutkach związanych z niskim bezpieczeństwem ruchu drogowego i bardzo niekorzystnym wpływie oświetlenia na środowisko oraz na wygląd i funkcjonowanie miasta. Dlatego wymiana na nowe, energooszczędne lampy jest tak ważna. Zadanie wpisuje się w plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest doskonałym przykładem konkretnych działań, które ograniczą zużycie energii elektrycznej.

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta