Czysty Garwolin i czyste powietrze w Garwolinie z Mazowszem

Mycie ulic na mokro to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz utrzymania czystości przestrzeni publicznej. W Garwolinie wyczyściliśmy w tym roku na “mokro” 699 550 m2 ulic utwardzonych. Prace zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu “Mazowsze dla czystego powietrza”.

“Mazowsze dla czystego powietrza” to autorski program samorządu Mazowsza związany z walką o czyste powietrze w naszym regionie. 24 maja br. w Garwolinie burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie zadania pn.”Czyszczenie i mycie ulic na mokro na terenie Miasta Garwolina”.

Ostateczna całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 135 992,53 zł. Wysokość dofinansowania to 101 994,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Wkład własny Miasta Garwolina 33 998,53 zł.

Zgodnie z Konstytucją (art. 68 ust. 4 i art. 74 ust. 2) obowiązkiem władz samorządowych jest podejmowanie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Kwestie ochrony środowiska, obowiązek utrzymania dróg publicznych, w tym także ich czystości i porządek mają umocowanie prawne m.in. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Usługa mycia ulic na mokro jest konkretnym działaniem naprawczym, którego wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w mieście. Działanie to zawarte jest w wykazie działań niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji obowiązków wynikających z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego. Ponadto opracowany i przyjęty przez Miasto Garwolin „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy – Miasta Garwolin”, w przedstawionych do realizacji zadaniach w ramach ograniczenia pyłu PM 10 i PM 2,5 wskazuje konieczność czyszczenia ulic na mokro na terenie miasta.

Sprzątanie ulic na mokro jest ważne nie tylko dla estetyki miasta, ale także dla bezpieczeństwa użytkowników dróg i zdrowia mieszkańców. Dzięki regularnym porządkom z ulic usuwany jest piasek, błoto i inne zanieczyszczenia, które mogłyby stwarzać zagrożenie poślizgiem. Czyszczenie na mokro ogranicza również wzbijanie się pyłu i kurzu, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza i ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia mieszkańców. Czyszczenie ulic na mokro z zanieczyszczeń i pyłów ma ogromne znaczenie w walce ze smogiem. W pyle zalegającym na ulicach znajduje się pokaźna ilość szkodliwych substancji. Dzięki regularnemu zmywaniu ulic zmniejsza się ich stężenie w powietrzu. Badania naukowe prowadzone w Polsce dowiodły skuteczność regularnego oczyszczania i zmywania ulic w zmniejszaniu wtórnej emisji pyłów PM 10 i PM2,5.

W minionym 2022 roku na zadanie pn. „Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Garwolina poprzez realizację programu ochrony powietrza w województwie mazowieckim – czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta” otrzymaliśmy dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 35 380,00 zł. Całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 70 760,82 zł, zaś wkład własny Miasta Garwolina 35 380,41 zł.

– Zrealizowane zadanie pozwoli na oszczędności finansowe, ale przede wszystkim na poprawę jakości powietrza w mieście, a tym samym życia mieszkańców. W dobie zanieczyszczeń oraz wszechobecnego smogu walka o dobrą jakość powietrza nabiera znaczenia. Z serca dziękuję za finansowe wsparcie zadania Samorządowi Województwa Mazowieckiego – podkreśla burmistrz Marzena Świeczak.

Zadanie pn. “Czyszczenie i mycie ulic na mokro na terenie Miasta Garwolina” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta