Rankingu Poziomu Rozwoju Zrównoważonego Gmin Miejskich

W dniu 22 listopada 2011 roku w Poznaniu odbyła się konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju” oraz wręczenie dyplomów laureatom ogólnopolskiego Rankingu Rozwoju Zrównoważonego Jednostek Samorządu Terytorialnego – gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich za 2010 rok. Patronat honorowy nad rankingiem objęli: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Miasto Garwolin odniosło duży sukces zajmując w rankingu 18 miejsce w kategorii gmin miejskich. Wśród najlepiej ocenionych znalazły się: gmina miejska Krynica Morska, gmina wiejska Kleszczów oraz gmina wiejsko-miejska Międzyzdroje.

Twórcy rankingu, dokonując oceny rozwoju gmin, brali pod uwagę obszar społeczny, gospodarczy oraz ochronę środowiska. Badając te obszary bazowali na danych z GUS. Szczegółowe kryteria oceny dotyczyły m.in. struktury budżetu miasta, wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca, liczby pracujących oraz liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, czy też ilości mieszkańców korzystających z oczyszczalni, kanalizacji i wodociągów.

Zajęcie przez Garwolin 18 miejsca w ogólnopolskim rankingu to duże wyróżnienie, tym bardziej, że polskie miasta nie ustają w działaniach mających na celu dalszy rozwój i poprawę warunków życia swoich mieszkańców.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta