Garwolin na 11 miejscu w Polsce

Po doskonałej lokacie w rankingu ogólnopolskiego czasopisma samorządu terytorialnej “WSPÓLNOTA” (2 miejsce w rankingu „Sukces mijającej kadencji”) oraz certyfikacji miasta jako “Samorządowego Lidera Oświaty”, Garwolin zyskał kolejny powód do satysfakcji. Tym razem za sprawą wysokiej pozycji w Rankingu “Jednostki Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju”.

3 listopada 2014 roku w sali kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja “Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, którą zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego “Teraz Polska”. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki Rankingu „Jednostki Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju”, który prowadzą naukowcy z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka. Obejmuje on wszystkie gminy w Polsce podzielone na cztery kategorie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

W kategorii gmin miejskich (czyli 244 polskich miast) Garwolin zajął 11 miejsce, będąc najwyżej sklasyfikowanym miastem na Mazowszu. W kategorii tej wygrała Krynica Morska.

Podstawą rankingu jest 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking bierze pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne na głowę mieszkańca, ich procent w budżecie, wydatki na transport i łączność na głowę mieszkańca oraz ich procent w budżecie, procent dochodów własnych w dochodach gminy, liczbę podmiotów gospodarczych, osób pracujących, bezrobotnych na tysiąc mieszkańców. Ponadto brane pod uwagę są: napływ i odpływ ludności, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, komputerów na tysiąc mieszkańców, procent radnych z wyższym wykształceniem, procent ludności objętej wodociągami, kanalizacją ścieków i oczyszczalnią ścieków.

Zobacz również

Dzień Dziecka Utraconego w Garwolinie

Udostępnij 15 października obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego, niezwykle ważny dzień dla rodziców, którzy tracą swoje nienarodzone dzieci. Pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego odbył...

Czytaj więcej

Orkiestrowe dźwięki na Dzień Papieski

10 października w całej Polsce obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Z tej okazji Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zaprasza w najbliższą niedzielę na koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Garwolin.

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta