Ks. Biskup Jan Mazur – Honorowy Obywatel Miasta Garwolina

Urodził się 05.06.1920r. w miejscowości Połoskie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1949r. 3 lata później zaczął studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale teologii. Następnie podjął studia doktoranckie, które uwieńczone zostały pracą na temat „Nauka św. Tomasza o udziale człowieka w rządach Bożej Opatrzności”. Przez kilka lat pozostał na uczelni jako wykładowca teologii pastoralnej. 25 kwietnia 1961r. – to szczególna data, gdyż Papież Paweł IV mianował ks. Jana Mazura biskupem tytularnym, a 26 września 1968r. Stolica Apostolska mianowała Sufragana Lubelskiego Ordynariuszem Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej. 17 listopada 1968r. odbył się uroczysty ingres ks. biskupa Jana Mazura do Katedry Siedleckiej. Od początku swych rządów położył wielki nacisk na rozwój duszpasterstwa w diecezji. Poza zwyczajowymi wizytacjami kanonicznymi często wyjeżdżał do różnych parafii, w tym często gościł w Garwolinie. To dzięki niemu miasto Garwolin dostąpiło zaszczytu goszczenia w 1996r. przez cały dzień Figury Matki Bożej Fatimskiej. W historię naszego miasta osoba ks. biskupa wpisała się przede wszystkim w okresie obrony krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem w latach 1983-84. U garwolinian wciąż żywa jest pamięć o jego heroicznej i zdecydowanej postawie w tamtym okresie. Jego obecność, jego słowa a także świadomość podjęcia postu o chlebie i wodzie, podtrzymywała na duchu miejską społeczność, która mimo szykan komunistycznych władz potrafiła się zorganizować i wykazać, że nawet w tamtych trudnych czasach chciała brać odpowiedzialność za rzeczywistość, która ją otacza. Krzyż wrócił do szkoły. Innym szczególnym zaszczytem dla Garwolina jest fakt, iż od lat ks. biskup kolejne swoje rocznice święceń biskupich obchodzi w Garwolinie, przez co jego osoba stała się dla większości garwolinian powszechnie znana. Ksiądz biskup zmarł 26 wrzesnia 2008 r. w Siedlcach.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Garwolina został nadany Uchwałą Nr XVI/101/2000 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 31 stycznia 2000r.

Zobacz również

Dzień Dziecka Utraconego w Garwolinie

Udostępnij 15 października obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego, niezwykle ważny dzień dla rodziców, którzy tracą swoje nienarodzone dzieci. Pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego odbył...

Czytaj więcej

Orkiestrowe dźwięki na Dzień Papieski

10 października w całej Polsce obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Z tej okazji Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zaprasza w najbliższą niedzielę na koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Garwolin.

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta