Józef Siarkiewicz – Zasłużony dla Miasta Garwolina

Rada Miasta Garwolina uchwałą Nr LIII/302/2018 z dnia 31.01.2018 roku nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Garwolina” Panu Józefowi Siarkiewiczowi. Wniosek w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Bezpieczny Garwolin w grudniu 2017 r. Wcześniej akcję społeczną zapoczątkował na swoim profilu na facebooku Adam Grzegorz Makulec i spotkała się ona z dużym poparciem mieszkańców. Wniosek został jednomyślnie zaakceptowany przez Komisję Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego a także  Komisję Spraw Społecznych i skierowany do Kapituły, która zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia. Ostateczną decyzję podjęła Rada Miasta na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2017 r.

Józef Siarkiewicz, syn Stanisława i Stanisławy z Piesiewiczów urodził się 1 lipca 1926 roku w Garwolinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę rzemiosła w zakładzie stolarskim Antoniego Siarkiewicza, gdzie pracował jako czeladnik od pierwszego roku okupacji. Pogarszający się stan zdrowia spowodował, że nie mógł kontynuować pracy w zawodzie stolarza. Wówczas to otrzymał pracę w Zarządzie Drogowym w Garwolinie jako dozorca drogowy drogomistrza Ignacego Pułki. Po stracie ojca w 1946 roku jako najstarszy z synów uznał, że jego obowiązkiem jest zajęcie się gospodarstwem, rodziną, wychowaniem i dokształcaniem rodzeństwa. Rozpoczął naukę na Kursie Pedagogicznym w Rembertowie, tam też ukończył Liceum Pedagogiczne. Następnie podjął pracę jako urzędnik a później kierownik w Inspektoracie Oświaty w Referacie Opieki nad Dzieckiem gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu garwolińskiego. Pan Siarkiewicz już wtedy posiadał uprawnienia do nauki w szkole w klasach I-IV, a w razie braku obsady nauczycielskiej do nauczania innych przedmiotów. Zdecydował zatem, że po zakończaniu pracy w Inspektoracie Oświaty swoje życie zawodowe zwiąże ze szkołą, głównie jako nauczyciel fizyki, ale również chemii i matematyki. W zakresie nauczania fizyki swoje wykształcenie uzupełniał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Początkowo znalazł zatrudnienie w Powiatowym Ośrodku Metodycznym jako instruktor fizyki i chemii, pracował również jako nauczyciel w Liceum dla Pracujących. Większość swojego życia poświęcił na pracę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie. Ze szkolnictwem był związany przez 50 lat.

W uzasadnieniu podkreślono, że Pan Józef Siarkiewicz to osoba budząca powszechny szacunek i uznanie społeczności Garwolina. Dla kilku pokoleń swoich wychowanków był nie tylko zwykłym nauczycielem, ale przede wszystkim człowiekiem, który w wyjątkowy sposób umiał ukierunkować postawę młodego człowieka na wartości uniwersalne. Pan Józefa Siarkiewicza wyróżnia głęboka postawa patriotyczna, miłość do Garwolina i pielęgnowanie pamięci historycznej. Wyróżniony dba o przekazanie kolejnym pokoleniom swojej ogromnej wiedzy o ludziach, którzy tworzyli historię miasta, z potrzeby serca otacza opieką miejsca spoczynku bohaterów II wojny światowej spoczywających na cmentarzu parafialnym. Swoim aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym miasta, daje przykład młodemu pokoleniu.

Zobacz również

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Udostępnij Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15...

Czytaj więcej

Harmonogram Punktu Diagnostyki Mobilnej

Udostępnij Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Corten Medic prowadzącą Punkt Diagnostyki Mobilnej zlokalizowany na parkingu przy zbiegu ulic Staszica i Sportowej w Garwolinie testy...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta