Narodowe Święto Niepodległości w Garwolinie

Miejsko-powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości obfitowały w wiele atrakcji. Oprócz oficjalnych obchodów nie brakowało artystycznych uniesień i rozrywek na świeżym powietrzu. W bogatym programie wydarzeń każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

11 listopada o godzinie 10:00 w garwolińskiej kolegiacie odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny celebrowaną pod przewodnictwem ks prałata Ryszarda Andruszczaka. W patriotycznej i podniosłej homilii ks. kan. Stanisław Szymuś mówił, że stajemy dziś w zadumie nad Polską ubiegłych wieków, ale także dnia dzisiejszego, bohaterów lat minionych i tych, którzy dzisiaj troszczą się o jej dobro. – Dzisiaj Polska, która jest coraz bardziej podzielona ekonomicznie i społecznie potrzebuje odnowy w duchu solidarności, potrzebuje ducha wzajemnej troski o siebie, potrzeba nam nie tyle agresywnych wypowiedzi, co odwagi do dzielenia się tym, co mamy. Potrzeba nam spojrzenia na siebie w duchu braterskim, zobaczenia, że jesteśmy braćmi i siostrami, którzy żyją w obrębie jednego państwa – apelował proboszcz, który kazanie do zgromadzonych zakończył słowami: Niech Bóg błogosławi Garwolin, niech Bóg błogosławi Polskę.

Po uroczystościach w kościele, w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry dętej OSP Garwolin, uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Święto Niepodległości przypomina nam o wartościach, które są fundamentem naszego narodu – patriotyzm, wolność, demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka. Te wartości kształtują naszą tożsamość i określają naszą rolę w społeczeństwie. Dzisiaj, w naszej zjednoczonej Polsce, niezmiernie ważne jest, abyśmy pielęgnowali te wartości i starali się przekazywać je kolejnym pokoleniom. Musimy budować wspólnotę opartą na szacunku, zrozumieniu i współpracy, zawsze dążąc do pokoju i dobra naszego społeczeństwa – mówiła w przemówieniu Burmistrz Marzena Świeczak. – Dziś, w naszej „małej ojczyźnie” wspólnie działamy na rzecz rozwoju naszej wspólnoty. Nasza praca, zaangażowanie i determinacja pomagają budować lepszą przyszłość dla naszych mieszkańców. To nasze codzienne działania przyczyniają się do zachowania niepodległości, dbania o jej dziedzictwo i kontynuowania misji naszych przodków. Warto, abyśmy w tym dniu spojrzeli na Garwolin i zastanowili się, jak możemy przyczynić się do jego rozwoju. Niech to Święto Niepodległości będzie czasem inspiracji, aby pracować razem nad naszym wspólnym celem – tworzeniem lepszego jutra dla naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości, a także tym, którzy codziennie pracują na rzecz dobra naszej gminy. Niech to święto przypomina nam, że nasza niepodległość to nie tylko dar historyczny, ale także zobowiązanie do ciągłej pracy na rzecz naszej Ojczyzny – podsumowała.

Starosta Garwoliński Mirosław Walicki również mówił o miłości do Ojczyzny, pojednaniu i pracy dla naszych “małych ojczyzn”. Listy do uczestników uroczystości skierowali senator Maria Koc, który odczytał Mirosław Walicki oraz posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz, odczytany przez przedstawiciela Igora Kałczyńskiego.

Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem organizatorzy zaprosili na dalszą część uroczystości w domu kultury.

Zasłużeni do powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Trzaskowski, Starosta Mirosław Walicki i Zastępca Starosty Marek Ziędalski wręczyli statuetki i dyplomy „Zasłużonego dla Powiatu Garwolińskiego”. Honorowymi tytułami obradowali zostali:

W dziedzinie „rozwój gospodarczy” tytuł przyznano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie. Tytuł nadano za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Garwolińskiego w branży transportu publicznego, promowanie oraz umocnienie transportu publicznego, dostępność dla Mieszkańców, wychodzenie naprzeciw potrzebom i wymaganiom pasażerów.

W dziedzinie „nauka i oświata” tytuł przyznano Specjalnemu Ośrodkowi Szklono-Wychowawczemu im. Marii Konopnickiej w Trzciance. Tytuł nadano za wieloletnią działalność pedagogiczną w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, stałe podnoszenie jakości edukacji na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz propagowanie tradycyjnych wartości religijnych i patriotycznych, wychowanie w duchu wartości oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji.

W dziedzinie „rolnictwo i ochrona środowiska” tytuł przyznano Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Garwolinie, za wieloletnie wsparcie rolników z terenu Powiatu Garwolińskiego w pracy na rzecz budowania i rozwoju wysokoefektywnego rolnictwa, popularyzację rolnictwa i krzewienie idei wspólnoty, rozwoju i promocji polskiej wsi w sposób wykraczający poza obowiązki służbowe.

W dziedzinie „działalność samorządowa” tytuły zasłużonych otrzymały dwie osoby:

Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak – za działalność samorządową na rzecz Miasta Garwolin i Powiatu Garwolińskiego, wielokierunkowe działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności. Więcej o tytule piszemy tutaj.

Drugim obdarzonym tytułem jest lekarz, społecznik, wieloletni Radny Powiatowy Józef Tomala, który został wyróżniony za wieloletnią działalność samorządową na rzecz Powiatu Garwolińskiego, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności, szczególne zaangażowanie i aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego.

W dziedzinie „działalność społeczna” tytuł przyznano również dwóm osobom:

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borowie Marzena Nowak – otrzymała tytuł  za działalność społeczną, zaangażowanie i poświęcenie w sprawy lokalnej społeczności, gminy Borowie i Powiatu Garwolińskiego, wiele cennych inicjatyw, które podnoszą standard życia mieszkańców.

Pasjonat lokalnej historii Krzysztof Kot – mieszkaniec Garwolina został uhonorowany za działalność społeczną, kultywowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa.  Współtwórcę portalu Dawny powiat Garwolin i okolice został doceniony za krzewienie idei i postaw patriotycznych, wiele cennych inicjatyw związanych z pielęgnowaniem historii, zwyczajów i tradycji Powiatu Garwolińskiego.

W dziedzinie „sport” tytuł przyznano Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji oraz krzewienia idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Garwolińskiego, trud wychowawczy, zaangażowanie i serce wkładane w pracę z dziećmi i młodzieżą.

W dziedzinie „kultura i sztuka” tytuł przyznano kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP Garwolin Zbigniewowi Miętusowi za działalność artystyczną, kultywowanie i szerzenie zamiłowania do muzyki, pracę na rzecz społeczności lokalnej, wkład w upowszechnianie kultury i promowania Miasta Garwolina i Powiatu Garwolińskiego, upowszechnianie muzyki orkiestrowej i tradycji orkiestr dętych oraz nauki dzieci, młodzieży i dorosłych gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Radośnie z harcerzami

ZHP Hufiec „Orłów” zaprosił całe rodziny do wzięcia udziału w pikniku pod hasłem „Radosny patriotyzm”. 11 listopada o godziny 11:30 na odwiedzających park przy Pływalni Miejskiej „Garwolanka” czekało mnóstwo atrakcji: gry i zabawy, stoiska tematyczne oraz festiwal piosenki patriotycznej i gra miejska.

Świętuj z kulturą

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zaprosiło na popołudniowe wspólne celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości. O godzinie 18:00 w sali widowiskowej zabrzmiały śpiewanki patriotyczne „Tę piosnkę, tę jedyną…”. Do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i żołnierskich w tym roku zaprosili publiczność lokalni muzycy: Justyna Dybcio, Tadeusz Talarek i Arkadiusz Buczkowski oraz zespół w składzie: Julian Czaporowski (fortepian), Ryszard Szewczyk (trąbka), Mirosław Kałaska (gitary), Jan Getler (instrumenty perkusyjne) i Wojciech Dybcio (instrumenty perkusyjne). Szczegóły i relacja wkrótce.

Dziękujemy!

Dziękujemy pocztom sztandarowym, kombatantom, Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej, służbom mundurowym, placówkom oświatowym, przedsiębiorcom, organizacjom i instytucjom funkcjonującym w naszym mieście, a także organizatorom różnych imprez towarzyszących świętu niepodległości. Dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie w życie naszej małej ojczyzny i włączenie się w miejsko-powiatowe obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta