Garwolin partnerem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej

W roku jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich miastu Garwolin, podpisaliśmy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, porozumienie o współtworzeniu Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

Na podstawie podpisanego 5 lipca br. porozumienia, rozpoczynamy współpracę z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego przy budowie zasobu cyfrowego Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej (MBC).MBC powstała w 2011 roku z inicjatywy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, w założeniu jako główna regionalna biblioteka cyfrowa Mazowsza i została objęta patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem MBC jest stworzenie bezpłatnego dostępu do zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych i archiwalnych poprzez Internet. Innymi słowy MBC jest cyfrową platformą http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra, która umożliwia gromadzenie, opracowanie i prezentację elektronicznych wersji publikacji, przygotowywanych przez redaktorów w instytucjach współtworzących jej zasób oraz udostępnia je użytkownikom Internetu.

Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana. Znaczące miejsce zajmuje w nim również dziedzictwo kulturowe. Dużą wagę w procesie digitalizacji biblioteka przywiązuje do ochrony zagrożonych zniszczeniem cennych, często unikatowych dokumentów, które chce niekomercyjnie udostępnić czytelnikom. Obecny zasób MBC to ponad 17 tysięcy publikacji, wśród których znajdują się m.in. stare druki, książki, czasopisma, mapy, fotografie, programy filmowe i teatralne, archiwalia oraz wystawy wirtualne. Dotychczas stronę MBC odwiedziło ponad 900 tys. użytkowników. Zbiory dostępne są również poprzez serwis internetowy Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europejskiej Biblioteki Cyfrowej Europeana, przyczyniając się do promocji naszego dziedzictwa kulturalnego na świecie.

Inicjatywa budowy MBC jest niezwykle pomocna w nowoczesnym procesie kształcenia i rozwoju środowisk akademickich i szkolnych, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Mazowsza i pozwala zachować oraz chronić dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Więcej na ten temat na stronie https://www.koszykowa.pl/.

W ramach porozumienia i współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, przekazaliśmy pierwszą publikację pt. „Garwolin w latach 2002-2006” do zeskanowania i zamieszczenia w zdigitalizowanych zbiorach. Kolejne wkrótce.

Jesteś autorem publikacji lub artykułu na temat Garwolina i chcesz, żeby znalazła się w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej? Zgłoś się do Urzędu Miasta, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, wydział promocji miasta i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pok. 23.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta