Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 10 września 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KBiRG oraz KSS.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok –  rozparzenie wniosku CSiK w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na organizację „Festiwalu Saturator Teatralny”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolin.
  5. Zaopiniowanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin.
  6. Zapoznanie się z projektem planu inwestycji drogowych na lata 2020-2023 opracowanym przez Komisję Doraźną Rady Miasta Garwolina.
  7. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta