Kapliczka św. Barbary w Garwolinie będzie zrewitalizowana

Dziś, 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabytków. To dobra okazja do przekazania dobrych wieści: znajdująca się przy budynku Poczty kapliczka św. Barbary – jeden z najstarszych obiektów miasta – będzie odrestaurowana. Pozyskaliśmy na ten cel fundusze z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W minionym 2023 roku udało nam się pozyskać fundusze zewnętrzne z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej na konserwację Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ważnego symbolu niepodległościowego dla naszych mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu “Mazowsze dla miejsc pamięci”. Szczegóły pod linkiem Rewitalizacja Kamienia Piłsudskiego w Garwolinie zakończona. W kolejnej edycji aplikowaliśmy o konserwację kapliczki św. Barbary. Znajduje się ona na terenie miasta, przy ulicy Kościuszki na wysokości budynku poczty.

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Garwolina (nr ew. 45) jest najstarszym zabytkiem znajdującym się w Garwolinie i stanowi prawdopodobnie wotum dziękczynne mieszkańców miasta za zdrowie i ochronę przed epidemią tyfusu panującą w Europie w latach 1813-1814.

W górnej części kapliczki jest nisza, w której umieszczono figurkę św. Barbary – patronki dobrej śmierci i trudnej pracy, a także orędowniczki w czasie burzy i pożarów. Nad kapliczką umieszczono datę: 1813 rok i symbol opatrzności bożej, inskrypcję: o Boże zbaw nas i inicjały W.Z. Rok 1813 był niespokojnym okresem na terenach Królestwa Polskiego. W tym czasie zapanowała epidemia tyfusu, który został spowodowany przez cofające się spod Moskwy wojska napoleońskie. Być może mieszkańcy miasta postawili ją jako wotum dziękczynne za zdrowie i ochronę przed epidemią. W dokumentach brakuje informacji z czyjej inicjatywy i z jakiego powodu wybudowano Kapliczkę – czy należy jej wybudowanie łączyć z jakimiś wydarzeniami lokalnymi (np. zarazą) czy też z klęską Napoleona w Rosji w 1812 r. Prawdopodobnie ówczesny ksiądz kanonik Fabian Dąbrowski, który kierował wspólnotą parafialną w Garwolinie w trudnych latach 1813-1818, polecił swoich parafian trosce Bogu, a kapliczkę wzniósł – przy ówczesnej ulicy Szosowej (obecnie Kościuszki) w Garwolinie – Walenty Zembrzuski, mąż właścicielki dóbr Czyszkowa, Teresy z Bedońskich Zembrzuskiej.

Z uwagi na wartość, jaką ma ten obiekt dla naszego miasta, tym bardziej cieszymy się z pozyskanych środków i cierpliwie czekamy na podpisanie umowy dotacyjnej. Otworzy nam ona furtkę do dalszych działań. Całkowity koszt prac rewitalizacyjnych przy kapliczce oszacowano wstępnie na 45 000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 36 000,00 zł co stanowi 80% kosztów. W ramach zadania będą wykonane prace konserwatorskie związane ze skuciem tynków i położeniem nowych, uzupełnieniem ubytków zaprawy, zabezpieczeniem kapliczki, oczyszczeniem krucyfiksu i figury św. Barbary. Zaplanowano także wykonanie prac budowlanych przy nawierzchni wokół kapliczki i prace konserwatorskie przy kutym ogrodzeniu wokół obiektu.

– Na terenie Garwolina jest wiele obiektów, które są świadectwem naszej historii i kultury. Chcemy, aby były one zadbane i atrakcyjne dla mieszkańców. Dlatego aplikujemy o środki, dzięki którym możemy zadbać o ich zachowanie i rewitalizację. Kapliczka św. Barbary to wyjątkowy obiekt na mapie miasta. Bardzo się cieszę, że będzie odnowiona jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Garwolina Marzena Świeczak.

____________________________________________

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest świętem ustanowionym w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Głównym celem tych obchodów jest popularyzowanie obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa i spuścizny kulturowej kraju. Samorząd Miasta Garwolina aktywnie włącza się w ochronę i poprawę stanu zabytków znajdujących się na terenie naszego miasta.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta