Wykonawca Skweru Solidarności w Garwolinie wyłoniony

Wkrótce ruszy jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Garwolinie. Rewitalizacja Skweru Solidarności zakończona zostanie w pierwszej połowie 2023 roku. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą firmą „Tech-Budowa Tomasz Piwoński” z siedzibą w Garwolinie.

We wrześniu 2019 roku Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Skweru Solidarności w centrum Garwolina. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu, pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym i ekonomicznym. Spośród 5 prac, które wpłynęły do urzędu komisja konkursowa dokonała wnikliwej oceny i w grudniu 2019 roku wyłoniła zwycięzcę. Autorami projektu na rewitalizację są Adam Krzysztofiak i Szymon Wajda z Wrocławia.

Od tego momentu szukaliśmy możliwości wsparcia realizacji w różnych programach. Fundusze zewnętrzne na rewitalizację skweru udało się pozyskać w programie Funduszy Inwestycji Lokalnych. W maju tego roku podczas Sesji Rady Miasta Senator Maria Koc wręczyła symboliczny czek na realizację inwestycji na kwotę 1 600 000,00 zł. O czym pisaliśmy tutaj W Garwolinie będzie nowy Skwer Solidarności. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony pod koniec wakacji. Spośród trzech złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma „Tech-Budowa Tomasz Piwoński” z siedzibą w Garwolinie. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą. Przekazany został także plac budowy wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją projektową. W terminie do końca marca 2023 roku firma ma zakończyć roboty. Termin odbioru końcowego inwestycji zaplanowany jest do 31 maja 2023.

Skwer stanowi serce naszego miasta. I za to serce dziękuję bardzo wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierają od początku tą inwestycje. Począwszy od autorów projektu i komisji, która wyłoniła zwycięzców. Dziękuję za współpracę i wspólne działanie wszystkim radnym Rady Miasta na czele z Przewodniczącym Rady Panem Jarosławem. Dziękuję także za pracę mojemu zespołowi – pracownikom z Urzędu Miasta – podkreśla Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina.

Ja również mam nadzieję, że to co powstanie, dzięki środkom z funduszu i budżetu miasta zachwyci wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających Garwolin. Ta inwestycja jest potrzebna, bo dotyczy przestrzeni w centrum miasta. Gratuluję pomysłu, projektu, współpracy oraz determinacji w działaniu. Życzę państwu, aby udało się sprawnie do końca zrealizować to zadanie oraz abyście dalej ze sobą dobrze współpracowali na rzecz Garwolina – dodaje obecna przy podpisaniu umowy z wykonawcą Senator RP Maria Koc.

Wartość robót wynikająca z zawartej umowy opiewa na kwotę 2 580 680,22 zł i zostanie zrealizowana ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Miasta Garwolin.

Podczas podpisania umowy z właścicielem firmy Tomaszem Piwońskim obecni byli także zaangażowani w realizację inwestycji radni Rady Miasta Marek Mikulski i Robert Kuźbida, Urszula Przybysz działająca z upoważnienia Skarbnika Miasta Garwolina oraz kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Wojciech Zalewski.

Teren skweru przeznaczony pod rewitalizację to obszar ok. 3000 m ² pod opieką konserwatora zabytków. Skwer znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, jako układ urbanistyczny z okresu pomiędzy XV a XX wiekiem. Jest miejscem reprezentacyjnym oraz przestrzenią publiczną skupiającą życie mieszkańców. Istotnym założeniem przy opracowywaniu projektu było utrzymanie istniejącej zieleni. Skwer stanowi serce naszego miasta i jest też jego płucami. Nie chcieliśmy stracić drzew, które rosły przez lata. Oczywiście część z nich zakwalifikowano do wycinki ze względu na swój stan. Są to drzewa np. spróchniałe, z grzybem, ewentualnie kolidują z ciągiem komunikacyjnym. Jest ich niewielka ilość. Jesteśmy już po uzgodnieniach w tej kwestii z konserwatorem zabytków. W planach są także m.in. nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz wieloletnich bylin okrywowych, podświetlana fontanna, przebudowa oświetlenia, montaż elementów małej architektury, uniwersalny budynek usługowy, wymienione zostaną wszystkie nawierzchnie. Otworzy się też przestrzeń na różnego rodzaju imprezy kulturalne. Częścią skweru będzie szeroki ciąg pieszo-jezdny, który utworzy deptak z osią widokowa na kościół – informuje Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina.

Fot. eGarwolin.pl oraz archiwum Urzędu Miasta

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta