W Garwolinie będzie nowy Skwer Solidarności

Skwer stanowi serce naszego miasta. I za to serce dziękuję bardzo wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem tworzyli i wspierali nasz wniosek – podkreśla Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina. Dziś Senator RP Maria Koc wręczyła Samorządowi Miasta Garwolin symboliczny czek na kwotę 1 600 000,00 zł. na rewitalizację Skweru Solidarności.

Przypominamy, że we wrześniu 2019 roku Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji skweru Solidarności. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu, pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym i ekonomicznym. Spośród 5 prac, które wpłynęły do Urzędu, komisja konkursowa w składzie: Anna Ulrich-Winiarek, Sławomir Jakubaszek, Wojciech Zalewski, Karolina Mikulska oraz Marek Mikulski, dokonała wnikliwej oceny i w grudniu 2019 roku wyłoniła zwycięzcę.

Marzenia się spełniają!

„ (…) i co z tego jak nie będzie na to pieniędzy, przecież to pewnie kilka milionów złotych, marzenia jak na Garwolin (…)” – tak anonimowi sceptycy oceniali jeszcze półtora roku temu realizację inwestycji w komentarzach na lokalnych portalach informacyjnych.

Szukaliśmy możliwości wsparcia realizacji w różnych programach. Wniosek o fundusze zewnętrzne w programie Fundusz Inwestycji Lokalnych na rewitalizację skweru złożyliśmy na koniec minionego roku. Niedawno otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i dotacji dla Garwolina na ten cel w wysokości 1 600 000,00 zł. Skwer stanowi serce naszego miasta. I za to serce dziękuję bardzo wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali nasz wniosek. Nasze marzenia się spełnią – informuje Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina.

Dziś podczas Sesji Rady Miasta Senator Maria Koc wręczyła symboliczny czek na kwotę 1 600 000,00 zł. na rewitalizację skweru. W imieniu Samorządu odebrali go Przewodniczący Rady Jarosław Jaskuła, Sekretarz Miasta Cezary Tudek oraz Kierownik Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Beata Pasternak i Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Wojciech Zalewski.

Chciałabym wyrazić ogromną radość, że te środki trafiły właśnie tutaj do Garwolina, że będzie zrewitalizowane serce miasta (…). I to że Państwo postanowiliście przygotować projekt, świadczy jak bardzo jesteście Państwo ze swoim miastem emocjonalnie związani. Ja parę miesięcy temu miałam możliwość obejrzeć wizualizację projektu i ona mnie po prostu zachwyciła. Mam nadzieję, że to co powstanie, dzięki tym środkom z funduszu i budżetu miasta zachwyci wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających Garwolin – powiedziała Senator RP Maria Koc.

Kiedy rozpoczęcie prac?

Mamy już projekt, mamy pozwolenie na budowę, więc dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, jest dla nas krokiem milowym do tego, żeby rozpocząć realizację inwestycji. Rozpocznie się ona tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Bardzo się cieszę, że tym razem, w tym naborze, udało się pozyskać środki finansowe na przeprowadzenie rewitalizacji naszego centrum – informuje Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina.

Teren skweru przeznaczony pod rewitalizację to obszar ok. 3000 m ² pod opieką konserwatora zabytków. Skwer znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, jako układ urbanistyczny z okresu pomiędzy XV a XX wiekiem. Jest miejscem reprezentacyjnym oraz przestrzenią publiczną skupiającą życie mieszkańców.

Istotnym założeniem przy opracowywaniu projektu było utrzymanie istniejącej zieleni. Skwer stanowi serce naszego miasta i jest też jego płucami. Nie chcieliśmy stracić drzew, które rosły przez lata. Oczywiście część z nich zakwalifikowano do wycinki ze względu na swój stan. Są to drzewa np. spróchniałe, z grzybem, ewentualnie kolidują z ciągiem komunikacyjnym. Jest ich niewielka ilość. Jesteśmy już po uzgodnieniach w tej kwestii z konserwatorem zabytków.

W planach są także m.in. nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz wieloletnich bylin okrywowych, podświetlana fontanna, przebudowa oświetlenia, montaż elementów małej architektury, uniwersalny budynek usługowy, wymienione zostaną wszystkie nawierzchnie. Otworzy się też przestrzeń na różnego rodzaju imprezy kulturalne. Częścią skweru będzie szeroki ciąg pieszo-jezdny, który utworzy deptak z osią widokowa na kościół.

Garwolin ma przyjaciół

W imieniu nieobecnej na sesji Burmistrz Miasta głos zabrała Kierownik Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Beata Pasternak. Dziękuje wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Począwszy od autorów projektu i komisji, która wyłoniła po wnikliwej analizie zwycięzców. Dziękujemy za współpracę i wspólne działanie wszystkim radnym Rady Miasta na czele z Przewodniczącym Rady Panem Jarosławem Jaskułą i Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych Panem Robertem Kuźbidą. Dziękuję za pracę mojemu zespołowi z wydziału promocji i pozyskiwania funduszy Pani Dominice Sionek, Pani Kamili Kaczorowskiej i Pani Magdalenie Trzeciak, a także za współpracę koleżankom i kolegom z pozostałych wydziałów.  Dziękujemy w szczególności Senator RP Pani Marii Koc, która – jak mówi pani burmistrz – jest przyjacielem naszego miasta. Pani Senator. Daje Pani dowód na to, że możemy na panią liczyć. Jest Pani reprezentantem interesów mieszkańców Garwolina w parlamencie, naszym reprezentantem. Dziękujemy i skromnie prosimy o nas ciągle pamiętać – o mieszkańcach Garwolina, bo kto inny jak nie pani – podsumowała kierownik. Ale jeszcze na koniec dodam od siebie, bo oto już Pani Burmistrz mnie nie prosiła, że brawa należą się także dla niej, za jej pracowitość i determinację w działaniu – dodała.

_____________________________________________________________

Autorami zwycięskiego projektu na rewitalizację Skweru Solidarności są Adam Krzysztofiak i Szymon Wajda z Wrocławia. Twórcy dokonali wnikliwej analizy, również historycznej, skweru. Dostrzegli, że duże znaczenie dla analizowanej przestrzeni ma przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo z terenem (dawniej placem) Kościoła Przemienienia Pańskiego, jak i z samym obiektem Kościoła, który stanowi tzw. Landmark – dominantę analizowanego obszaru. Z tego też względu główną ideą projektowanego obszaru było wprowadzenie reprezentacyjnego ciągu pieszego znajdującego się w osi widokowej kościoła. Jest to jedyna oś, która otwiera bezpośredni widok na kościół z ul. Kościuszki. Uznano, że zabieg ten podniesie rangę i charakter obszaru stanowiącego centrum miasta i nada mu reprezentacyjny charakter. Zaproponowano również podzielenie terenu na strefy: reprezentacyjny ciąg pieszy wzdłuż ul. Kościuszki, ciąg osi widokowej kościoła, centrum skweru z kawiarnią i fontanną.

Fot. eGarwolin.pl oraz archiwum Urzędu Miasta

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta