Wspólna sesja Rady Miasta i Powiatu Garwolińskiego

„Razem w sieci i nie tylko”- to hasło przyświeca tegorocznych Dniom Garwolina i Powiatu Garwolińskiego. Oficjalnym otwarciem święta miasta i powiatu była uroczysta sesja obu rad połączona z obchodami 30. lecia samorządu, która odbyła się w piątek, 19 czerwca.

Wspólne posiedzenie Rady Miasta Garwolina i Rady Powiatu Garwolińskiego otworzyli przewodniczący: Jarosław Jaskuła i Waldemar Trzaskowski. Wśród zaproszonych gości byli: senator Maria Koc, posłowie: Czesław Mroczek i Stanisława Prządka, Wicemarszałek i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, radny sejmiku Krzysztof Żochowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba, przedstawiciele duchowieństwa, wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin powiatu garwolińskiego, radni I kadencji Rady Miasta.

30 lat temu mieszkańcy w bezpośrednich mieli możliwość wybierania swoich przedstawicieli do rady miejskiej. To właśnie mieszkańcy, korzystając ze swoich demokratycznych praw, wybierali tych, którzy będą ich reprezentować. Jedna z najważniejszych reform ustrojowych spowodowała, że lokalne ojczyzny były rozwijane przez ludzi, którzy kochali te miejsca. Okres tych 30 lat to okres wspaniałej historii – mówiła burmistrz Garwolina Marzena Świeczak.

Najważniejszym punktem sesji było podpisanie deklaracji upamiętniającej jubileusz 30. lecia odrodzenia samorządu terytorialnego przez przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych – obecnie rządzących, a także tych, którzy zostali wybrani w 1990 roku. Zebrani zostali także obdarowani pamiątkowymi statuetkami w podziękowaniu za troskę o dobro mieszkańców Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

Współpraca buduje, współpraca jest ważna dla rozwoju naszej ziemi. Dziękujemy wszystkim za codzienną pracę na rzecz powiatu i poszczególnych samorządów – podkreślał w imieniu własnym i nieobecnego starosty Marek Ziędalski, wicestarosta powiatu garwolińskiego.

Zaproszeni goście z uznaniem wyrażali się o rozwoju miasta i powiatu garwolińskiego na przestrzeni 30 lat.

Sesje zakończył koncert na zabytkowym instrumencie – 100-letnim fortepianie niemieckiem firmy Bechstein.

zdj. CSiK

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta