Sesja Rady Miasta w dniu jubileuszu nadania praw miejskich

W dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbyła się Sesja Rady Miasta Garwolina zwołana z okazji obchodów jubileuszu 600. rocznicy nadania praw miejskich Miastu Garwolin.

Rok 2023 jest rokiem podniosłego wydarzenia dla mieszkańców Garwolina. Rada Miasta Garwolina na ostatniej sesji w 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2023 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Miastu Garwolin Praw Miejskich. Więcej na ten temat tutaj: https://garwolin.pl/rok-2023-rokiem-obchodow-jubileuszu-600-lecia-nadania-miastu-garwolin-praw-miejskich/. Przesłanką do podjęcia uchwały była chęć uczczenia tego ważnego jubileuszu oraz wyrażenia szacunku i uznania dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem i działalnością przyczynili się do rozwoju naszego miasta.

Podczas dzisiejszej sesji wręczono Tadeuszowi Mikulskiemu tytuł “Zasłużony dla Miasta Garwolina”, przyznany uchwałą Rady Miasta nr LXXII/399/2023 z dnia 29 maja 2023 r. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://garwolin.pl/tadeusz-mikulski-uhonorowany-tytulem-zasluzony-dla-miasta-garwolina/

Kolejnym punktem było nadanie nazwy alejki 600-lecia Miasta Garwolina deptakowi, który jest zlokalizowany na zrewitalizowanym Skwerze Solidarności w Centrum Garwolina.

Garwolin szczyci się długoletnią historią i tradycją, a ślady przodków na obszarze dzisiejszego miasta, liczą ok. 2000 lat. Miasto Garwolin, leżące na terenie dawnej ziemi czerskiej, należy do najstarszych ośrodków miejskich południowo-wschodniego Mazowsza. Świadczy o tym wiele odkryć archeologicznych m.in. ślady osadnictwa i cmentarzysko z ok. 100 roku p.n.e. na przedmieściach Garwolina.  Także wykopaliska dokonane przy budowie obwodnicy miasta dowodzą o najstarszych odkrytych śladach człowieka na Mazowszu. Znaleziono tu ślady narzędzi koczowników, używanych przez człowieka neandertalskiego. W 2022 roku przy rewitalizacji Skweru Solidarności w centrum miasta odkryto ślady czasów, kiedy na Kujawach kształtowało się grodzisko w Biskupinie. Wówczas na naszych terenach również rozwijało się osadnictwo tej samej kultury łużyckiej (trwającej od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e.). Dokładne wyniki badań są jeszcze w opracowaniu. Prawdopodobnie Garwolin został założony w XII w. Nazwa wsi brzmiąca wówczas Garwolino pochodzi od nazwy osobowej Garwoł lub Garwol i być może jest to imię pierwszego właściciela lub dzierżawcy tej ziemi. Wśród mieszkańców popularna jest legenda, która łączy nazwę miasta z gawronami, które licznie zamieszkiwały drzewa porastające tereny dzisiejszego miasta. Gdy osadzili się tu garbarze, osadę zaczęto nazywać Garbolinem. Pierwsze wzmianki pisane o tej miejscowości pochodzą z 1386 r., gdy właścicielem wsi był chorąży płocki Andrzej Ciołek, późniejszy wojewoda mazowiecki. Po śmierci Ciołka w 1396r., osada stała się własnością jego syna Wiganda, kasztelana czerskiego. W 1407r. wioskę kupił książę mazowiecki Janusz I Starszy, który w następnych latach nadał Garwolinowi prawa miejskie. Sprawą sporną pozostaje dokładna data. Prawdopodobnie przywilej lokacyjny z 20 VII 1423 r. potwierdzał nadane już wcześniej uprawnienia. Ale to ten rok uznaliśmy za potwierdzony i dlatego w 2023 roku obchodzimy i świętujemy jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich miastu Garwolin.

– Zapraszam do urokliwego miasta z dużymi możliwościami, tętniącego życiem i życzliwością ludzi. Historia Garwolina to nie tylko inwestycje i liczby. To historie ludzi, mieszkających i pracujących tu, żyjących w przeszłości oraz tych którzy przyjdą po nas – podkreśla burmistrz miasta Marzena Świeczak.  – To historie mieszkańców, którzy z oddaniem, pasją  poświęceniem przez wieki współtworzyli i dalej współtworzą Garwolin oraz wnoszą swoje talenty, czas i energię, aby uczynić Garwolin jeszcze lepszym miejscem do życia. Doświadczenie sześciu wieków bogatej przeszłości, a co za tym idzie silne poczucie miejskiej tożsamości i dumy z pochodzenia, owocuje nie tylko szczególnym przywiązaniem Garwolinian do miejsca zamieszkania, ale staje się dla nich również głęboką inspiracją do działań. W Garwolinie widać, jak bardzo mieszkańcy cenią sobie bogactwo wielowiekowych doświadczeń swoich przodków, jak bardzo są do niego przywiązani i jak wiele starań czynią, aby je wykorzystać w obecnych czasach – podsumowuje.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta