Modernizacji ulicy Mickiewicza ciąg dalszy

We wtorek 27 czerwca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na modernizację II etapu ul. Mickiewicza w Garwolinie za kwotę 449 820,78 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wspólnie z Mazowszem inwestujemy się w infrastrukturę drogową w Garwolinie. W ubiegłym 2022 roku Miasto Garwolin zrealizowało I etap modernizacji ul. Mickiewicza w Garwolinie. Województwo Mazowieckie dofinansowało zadanie dotacją w wysokości 214 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji  wyniosła 461 254,72 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta w kwocie 247 254,72 zł. W ramach I etapu inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 3 450 m²  i długości 600 m. Więcej na temat inwestycji: https://garwolin.pl/modernizacja-ul-zrodlanej-oraz-pierwszego-etapu-ul-mickiewicza-zakonczone/.

W ramach ogłoszonego pod koniec 2022 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu modernizacji ul. Mickiewicza. Wniosek uzyskał aprobatę i otrzymaliśmy pozytywną informację o dofinansowaniu zadania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Umowa dotacji została podpisana 24 maja br.

– Infrastruktura drogowa w Garwolinie zmienia się na lepsze, a to dzięki współpracy z Mazowszem. Z całego serca dziękujemy Zarządowi Mazowsza, a w szczególności naszej Janinie Ewie Orzełowskiej za to, że zawsze można na Was liczyć! – podkreśla Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu wczorajszym Pan Arkadiusz Górka reprezentujący firmę podpisał umowę z Burmistrz Miasta Garwolina Marzeną Świeczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej.

Całkowita wartość zadania w ramach II etapu wyniesie 449 820,78 zł. W tym wkład własny z budżetu miasta w kwocie 238 820,78 zł oraz dotacja ze środków Mazowsza w kwocie 211 000,00 zł, dzięki której będziemy mogli wykonać nawierzchnię drogi od ul. Polnej o powierzchni  ok 2 200 m² i długości 340 m.

Modernizacja ul. Mickiewicza w Garwolinie zwiększy przepustowość i płynność ruchu na terenie miasta także dzięki inwestycji, która aktualnie jest prowadzona na tejże ulicy od strony ul. Lubelskiej w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin”. Przebudowa drogi na tym odcinku o długości 578 m i powierzchni 3152 m² jest realizowana w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. W minionym 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na wykonanie robót budowlanych na ulicach Adama Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Macieja Rataja, Akacjowej i Źródlanej na kwotę 7 090 000,00 zł. Koszt przebudowy ul. Mickiewicza w ramach niniejszego zadania wyniesie 1 598 630,05 zł. Zakres wykonywanych robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni i chodników z kostki brukowej, poboczy, zjazdów, odwodnienia korpusu drogowego. Więcej na temat inwestycji: https://garwolin.pl/wykonawca-modernizacji-drog-w-garwolinie-w-ramach-i-edycji-polskiego-ladu-wyloniony/

– Tworzymy spójną infrastrukturę drogową naszego miasta. Każda droga czy chodnik to kolejny krok w kierunku dobrze skomponowanej sieci bezpiecznej dla wszystkich uczestników ruchu. Zdaje sobie sprawę, ze potrzeb jest dużo, ale stopniowo i z sukcesem staramy się zmieniać Garwolin dzięki środkom zewnętrznym, za które jestem bardzo wdzięczna – dodaje Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

Zakończenie obydwu inwestycji zaplanowane jest jeszcze w tym roku. Wykonane drogi stworzą alternatywny ciąg komunikacyjny odciążający miasto. To ważna inwestycja drogowa, która zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Przyczyni się także do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzy atrakcyjne warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta