Modernizacji ulicy Mickiewicza ciąg dalszy

We wtorek 27 czerwca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na modernizację II etapu ul. Mickiewicza w Garwolinie za kwotę 449 820,78 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wspólnie z Mazowszem inwestujemy się w infrastrukturę drogową w Garwolinie. W ubiegłym 2022 roku Miasto Garwolin zrealizowało I etap modernizacji ul. Mickiewicza w Garwolinie. Województwo Mazowieckie dofinansowało zadanie dotacją w wysokości 214 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji  wyniosła 461 254,72 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta w kwocie 247 254,72 zł. W ramach I etapu inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 3 450 m²  i długości 600 m. Więcej na temat inwestycji: https://garwolin.pl/modernizacja-ul-zrodlanej-oraz-pierwszego-etapu-ul-mickiewicza-zakonczone/.

W ramach ogłoszonego pod koniec 2022 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu modernizacji ul. Mickiewicza. Wniosek uzyskał aprobatę i otrzymaliśmy pozytywną informację o dofinansowaniu zadania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Umowa dotacji została podpisana 24 maja br.

– Infrastruktura drogowa w Garwolinie zmienia się na lepsze, a to dzięki współpracy z Mazowszem. Z całego serca dziękujemy Zarządowi Mazowsza, a w szczególności naszej Janinie Ewie Orzełowskiej za to, że zawsze można na Was liczyć! – podkreśla Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu wczorajszym Pan Arkadiusz Górka reprezentujący firmę podpisał umowę z Burmistrz Miasta Garwolina Marzeną Świeczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej.

Całkowita wartość zadania w ramach II etapu wyniesie 449 820,78 zł. W tym wkład własny z budżetu miasta w kwocie 238 820,78 zł oraz dotacja ze środków Mazowsza w kwocie 211 000,00 zł, dzięki której będziemy mogli wykonać nawierzchnię drogi od ul. Polnej o powierzchni  ok 2 200 m² i długości 340 m.

Modernizacja ul. Mickiewicza w Garwolinie zwiększy przepustowość i płynność ruchu na terenie miasta także dzięki inwestycji, która aktualnie jest prowadzona na tejże ulicy od strony ul. Lubelskiej w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin”. Przebudowa drogi na tym odcinku o długości 578 m i powierzchni 3152 m² jest realizowana w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. W minionym 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na wykonanie robót budowlanych na ulicach Adama Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Macieja Rataja, Akacjowej i Źródlanej na kwotę 7 090 000,00 zł. Koszt przebudowy ul. Mickiewicza w ramach niniejszego zadania wyniesie 1 598 630,05 zł. Zakres wykonywanych robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni i chodników z kostki brukowej, poboczy, zjazdów, odwodnienia korpusu drogowego. Więcej na temat inwestycji: https://garwolin.pl/wykonawca-modernizacji-drog-w-garwolinie-w-ramach-i-edycji-polskiego-ladu-wyloniony/

– Tworzymy spójną infrastrukturę drogową naszego miasta. Każda droga czy chodnik to kolejny krok w kierunku dobrze skomponowanej sieci bezpiecznej dla wszystkich uczestników ruchu. Zdaje sobie sprawę, ze potrzeb jest dużo, ale stopniowo i z sukcesem staramy się zmieniać Garwolin dzięki środkom zewnętrznym, za które jestem bardzo wdzięczna – dodaje Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

Zakończenie obydwu inwestycji zaplanowane jest jeszcze w tym roku. Wykonane drogi stworzą alternatywny ciąg komunikacyjny odciążający miasto. To ważna inwestycja drogowa, która zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Przyczyni się także do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzy atrakcyjne warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta