Modernizacja ul. Źródlanej oraz pierwszego etapu ul. Mickiewicza zakończone

Wspólnie z Mazowszem inwestujemy się w infrastrukturę drogową w Garwolinie. Modernizacja ul. Źródlanej oraz I etap modernizacji ul. Mickiewicza w Garwolinie zostały zakończone. Inwestycje zostały wsparte dotacjami o łącznej wartości 314 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Województwo Mazowieckie dofinansowało Miasto Garwolin dotacją w wysokości 214 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Mickiewicza Etap I” oraz kwotą 100 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Źródlanej”.

W ramach I etapu modernizacji ul. Mickiewicza, inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 3 431,94 m2 i długości 597,49 m. W ramach prac dodatkowych wykonane zostały m.in. roboty pomiarowe, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wykonanie wykopów, uzupełnienie poboczy gruntem, humusowanie skarp i poboczy, odmulenie rowów i budowa przepustów. Całkowita wartość inwestycji  461 254,72 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta Garwolina w kwocie 247 254,72 zł.

W ramach modernizacji ul. Źródlanej  inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2188,31 m2 i długości 422,80 m. W ramach prac dodatkowych wykonane zostały m.in. roboty pomiarowe, przebudowa przepustu, wykonanie poszerzeń jezdni, odmulenie rowów, utwardzenie pobocza tłuczniem, oznakowanie pionowe. Całkowita wartość inwestycji 387 019,52 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta Garwolina w kwocie 287 019,52 zł.

Planowana łączna kwota całkowita zadań wynosiła 666 965,45 zł. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną w kraju związaną m.in. z inflacją czy skutkami gospodarczymi wywołanymi przez konflikt zbrojny w Ukrainie, inwestycje wyszły droższe niż planowano. Miasto Garwolin musiało zwiększyć w budżecie pulę pieniędzy przeznaczoną na przedsięwzięcia, których ostateczny koszt rozstrzygnięty w przetargu wyniósł łącznie 848 274,24 zł.

8 lipca 2022 roku burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały z członkiniami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc umowy o łącznej wartości 314 tys. zł dofinansowania z Mazowsza.

Z całego serca dziękujemy Zarządowi Mazowsza, a w szczególności naszej Janinie Ewie Orzełowskiej za to, że zawsze można na Was liczyć! Razem budujemy Mazowsze w Garwolinie. Razem Budujemy Garwolin na Mazowszu. Dziękuję – dodaje Burmistrz Miasta Garwolina.

 

Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Mickiewicza Etap I” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Źródlanej” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta