Wykonawca modernizacji dróg w Garwolinie w ramach I edycji Polskiego Ładu wyłoniony

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach I edycji Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” zostało przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. 6 maja 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na realizację zadania.

Inwestycja pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” obejmie wykonanie robót budowlanych w Garwolinie na ulicach Adama Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Macieja Rataja, Akacjowej i Źródlanej. Umowa z wykonawcą zadania firmą Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” została podpisana 12 maja 2022 r.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 7 773 541,01 zł, w tym kwota wnioskowanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego Miasta Garwolin wynosi 683 541,01 zł (procentowy udział własny wnioskodawcy – 8,79%).

Zakres wykonywanych robót budowlanych na ww. ulicach miasta Garwolin obejmuje wykonanie podbudowy i nowej konstrukcji lub modernizację istniejącej nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia korpusu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenia ulicznego. Wykonane drogi stworzą alternatywny ciąg komunikacyjny odciążający miasto.

O szczegółach inwestycji będziemy Państwa informować.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta