Dofinansowanie na kocioł ekologiczny i termomodernizację

W celu poprawy jakości powietrza Miasto Garwolin będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynków mieszkalnych. W tym celu w dniach od 2 do 17 września 2019 roku prowadzony będzie nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Nabór związany jest z organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursem, w ramach którego wyłonienie…

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z wnioskiem Burmistrza Garwolina z dnia 29 sierpnia 2019 roku zawiadamiam, że w dniu 3 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15  odbędzie się sesja Rady…

Informacja o obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Miasta Garwolina, informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy samorząd lokalny zobowiązany jest do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby fizyczne,…

Sprzedaż działek miejskich

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek: Działka nr 2464/3 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/4 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/5 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 5844/24 przy ul. Generała Władysława Andersa. Działka nr 5844/26 przy ul. Generała Władysława Andersa. Działka nr 5844/27 przy ul. Generała Władysława Andersa.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że  w dniach od 7 sierpnia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do najmu. Treść wykazu  

KOMUNIKAT w sprawie włączenia syren alarmowych na terenie Garwolina

Zgodnie z zarządzeniem nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa  mazowieckiego, w  dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 na terenie Garwolina zostaną włączone syreny alarmowe. Będzie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy w formie ciągłego, trwającego jedną minutę…