Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, ustalenia terminów rozliczenia się z opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały III/23/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031 .
  6. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  7. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta