Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia. Treść obwieszczenia.  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skateparku. Treść obwieszczenia.  

Sprzedaż działek położonych przy ul. Generała Władysława Andersa i ul. Sławińskiej

W dniu 31 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta Garwolina ogłosił o odwołaniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Generała Andersa i ulicy Sławińskiej. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Garwolinie w pobliżu ul. Generała Władysława Andersa i w pobliżu ulicy Sławińskiej. Treść ogłoszeń. Działka…

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 listopada 2019 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości…

Zaproszenie – Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Działając w trybie § 35 ust.2 Statutu Miasta Garwolina zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina. Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019. Zaopiniowanie projektu uchwały…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Zapoznanie się z pracami, które wpłynęły na…

W najbliższą sobotę zapraszamy do Urzędu Miasta

Burmistrz Miasta Garwolina informuje: dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy pracowników Urzędu Miasta Garwolina, dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Garwolina. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.  

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 3 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 24 września 2019 r. Zapoznanie się z wykazem wszystkich wniosków złożonych do budżetu na 2020 rok….

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2019 r. oraz 12 listopada 2019 r. Podjęcie uchwały w…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść obwieszczenia.