Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniach od 2 stycznia 2020 roku do 24 stycznia 2020 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina, przeznaczonej do dzierżawy. Treść wykazu.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza o odwołaniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Generała Andersa i ulicy Sławińskiej. Ogłoszenie o odwołanie przetargu – działka przy ul. Generała Władysława Andersa Ogłoszenie o odwołanie przetargu – działka przy ul. Sławińskiej Przetarg na sprzedaż działek był ogłoszony tutaj.

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG oraz KSKiPP z dnia 12 listopada 2019 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat….

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia. Treść obwieszczenia.  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skateparku. Treść obwieszczenia.  

Sprzedaż działek położonych przy ul. Generała Władysława Andersa i ul. Sławińskiej

W dniu 31 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta Garwolina ogłosił o odwołaniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Generała Andersa i ulicy Sławińskiej. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Garwolinie w pobliżu ul. Generała Władysława Andersa i w pobliżu ulicy Sławińskiej. Treść ogłoszeń. Działka…

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 listopada 2019 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości…

Zaproszenie – Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Działając w trybie § 35 ust.2 Statutu Miasta Garwolina zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina. Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019. Zaopiniowanie projektu uchwały…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Zapoznanie się z pracami, które wpłynęły na…