Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 28 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 czerwca 2020 r.
  2. Przedstawienie i dyskusja nad Raportem o stanie miasta Garwolina za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Garwolina wotum zaufania za 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
  5. Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Garwolin na rok szkolny 2020/2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2020-2031.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  10. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta