Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie

Urząd Miasta w Garwolinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do oddania w użyczenie – działka nr 640 położona przy ul. Kościuszki (róg ul. Nadwodnej). Treść wykazu.

Sprzedaż nieruchomości miejskiej

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do sprzedaży. Treść wykazu – działka nr 1703/3 zlokalizowana przy ul. Budzeń.

Sprzedaż nieruchomości miejskich

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży. Działka nr 2464/3 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/4 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/5 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 5844/24 pomiędzy ul. Generała Władysława Andersa a zbiornikiem retencyjnym. Działka nr 5844/26 pomiędzy ul. Generała Władysława Andersa a zbiornikiem retencyjnym. Działka nr…

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Garwolinie

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych, 08-400 Garwolin Aleja Legionów 21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 czerwca maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Garwolinie

Urząd Miasta Garwolina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora lub Podinspektora Wydziału Planowania Przestrzennego I Gospodarki Nieruchomościami. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe – kierunek prawo, geodezja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, administracja, budownictwo, architektura. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane…

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Garwolinie

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie, 08-400 Garwolin ul. Janusza Korczaka 10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie. Załącznik nr 1 do…

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin…