W najbliższą sobotę zapraszamy do Urzędu Miasta

Burmistrz Miasta Garwolina informuje: dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy pracowników Urzędu Miasta Garwolina, dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Garwolina. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.  

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 3 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 24 września 2019 r. Zapoznanie się z wykazem wszystkich wniosków złożonych do budżetu na 2020 rok….

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2019 r. oraz 12 listopada 2019 r. Podjęcie uchwały w…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść obwieszczenia.  

Zaproszenie – Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Garwolina Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z wnioskiem Burmistrza Garwolina z dnia  8 listopada 2019 r. zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KBiRG oraz KSKiPP. Zaopiniowanie projektu uchwały w…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść obwieszczenia.  

Ogłoszenie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

W związku z uroczystościami Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych w celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się wiernych w okolicy cmentarza parafialnego Miasto Garwolin informuje, że w dniach 1-3 listopada 2019 roku ul. Cmentarna w Garwolinie zostanie wyłączona z ruchu zgodnie z zaakceptowanym projektem czasowej organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.  

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. oraz 15 października 2019 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść obwieszczenia.