Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść obwieszczenia.  

Zapytanie ofertowe na koszenie powierzchni zielonych wokół zbiornika retencyjnego

Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia trawy i innych roślin wyrastających na nieutwardzonej powierzchni działki wokół zbiornika retencyjnego w Garwolinie oraz usunięcie skoszonych roślin lub ich rozdrobnienie i rozsypanie na wykoszonej powierzchni. Pełna treść zapytania ofertowego na koszenie powierzchni zielonych przy zbiorniku retencyjnym w Garwolinie wraz z drukiem oferty.  

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Garwolina: z dnia 30 grudnia 2019 roku, z dnia 3 marca 2020 roku, z dnia…

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-S.7533.29.20.2019.P.J o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości nabytej przez Powiat Garwoliński. Treść obwieszczenia.  

Ogłoszenie o najmie nieruchomości

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina, przeznaczonej do najmu. Pełna treść ogłoszenia.    

Ogłoszenie o najmie nieruchomości

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina, przeznaczonej do najmu. Pełna treść ogłoszenia.    

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia 063 PE na działce nr 6228/1 i częściach działek 6229/6 i 6227/3 położonych w Garwolinie w pasie drogowym ul. Studzińskiego i ul. Gen. Stanisława Maczka. Treść obwieszczenia.  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 6227/3 (pas drogowy ul. Studzińskiego i ul. Gen. Stanisława Maczka) i działce nr 6460/1 położonych w Garwolinie. Treść obwieszczenia.  

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.3.4.2020.JK w sprawie odwołania od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; inwestycja: “Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Wronów na przekroczeniu…

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.3.2.2020.MP z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu określenia warunków geotechnicznych, pomiarów geodezyjnych, wykonania wykopu kontrolnego, wykonania badań geologicznych oraz dojazdu na posesję w celu wykonania w/w przedsięwzięć, dla: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa;…