Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia 063 PE na działce nr 6228/1 i częściach działek 6229/6 i 6227/3 położonych w Garwolinie w pasie drogowym ul. Studzińskiego i ul. Gen. Stanisława Maczka. Treść obwieszczenia.  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 6227/3 (pas drogowy ul. Studzińskiego i ul. Gen. Stanisława Maczka) i działce nr 6460/1 położonych w Garwolinie. Treść obwieszczenia.  

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.3.4.2020.JK w sprawie odwołania od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; inwestycja: “Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Wronów na przekroczeniu…

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.3.2.2020.MP z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu określenia warunków geotechnicznych, pomiarów geodezyjnych, wykonania wykopu kontrolnego, wykonania badań geologicznych oraz dojazdu na posesję w celu wykonania w/w przedsięwzięć, dla: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa;…

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Urząd Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do najmu – część działki nr 653/18 położona przy ul. Kościuszki. ogłoszenie-18.03.2020  

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.747.4.2020.JK  z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wydania decyzji Nr 14/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa; inwestycja: “rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP…

Kalendarium statystycznych badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnieniem do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Szczegóły na stronie internetowej https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe. Urząd Statystyczny w Warszawie gorąco zachęca do udziału w…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 17 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Informacja na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście Garwolin oraz przedstawienie sprawozdania dotyczącego podejmowanych…

Informacja dotycząca kompostowników

Urząd Miasta Garwolina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr XXIII/130/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat „zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące…