Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 2 lipca 2020 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza sprawozdań finansowych*
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2019 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  4. Przygotowanie opinii i wniosku komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina za 2019 r.
  5. Sprawy różne.

* Sprawozdania finansowe dostępne są (do wglądu) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta (pokój nr 38)


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta