Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasta Garwolin.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także określenia form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane.
  4. Analiza wydatków inwestycyjnych placówek oświatowych na 2020 rok.
  5. Wstępna analiza dochodów i wydatków projektu budżetu na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.

 

Zobacz również

Nowe atrakcje na Zarzeczu coraz bliżej.

Udostępnij Zarzecze to miejsce wypoczynku przyciągające całe rzesze mieszkańców. Jeśli wszystko pójdzie z planem już na jesieni obok istniejącego placu zabaw pojawi się zestaw profesjonalnych...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta