Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.747.3.4.2020JK w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla: inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa; inwestycja: “rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna…

Informacja dotycząca koronawirusa

Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 3 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Garwolina: z dnia 30 grudnia 2019 roku, z dnia 24 stycznia 2020 roku, z dnia 28…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 2 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 6227/3 (pas drogowy ul. Studzińskiego i ul. Gen. Stanisława Maczka) i działce nr 6460/1 położonych w Garwolinie. Treść obwieszczenia.  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miasto Garwolin Urząd Miasta Garwolin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasto Garwolin. Data publikacji strony internetowej: 2016-10-10 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-21 Status pod względem zgodności…

Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Rozpatrzenie pisma z dnia 30 października dot. rozbieżności oświadczenia Pani Burmistrz oraz załącznika do przedmiotowego oświadczenia, na którym brak jest podpisu Burmistrza Miasta Garwolina.  

Ogłoszenie o naborze do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024. Kandydatem do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok…

Zaproszenie – Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15  odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Podjęcie…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Działając w trybie § 35 ust.2 Statutu Miasta Garwolina zawiadamiam, że w dniu 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina. Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metod ustalania…