Zostań rachmistrzem spisowym

To już ostatni moment, by aplikować na rachmistrza spisowego. W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. W związku z tym został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 9 lutego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Należy mieć na uwadze, iż w związku z planowaną nowelizacją ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. termin przeprowadzenia spisu może ulec zmianie – tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru, szkolenia, egzaminu, zawarcia umowy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w ogłoszeniu (Ogłoszenie).

Głównym zadaniem rachmistrza spisowego będzie przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Jak się zgłosić?
Termin składania ofert kandydatów na rachmistrzów spisowych: 1-9 lutego 2021 r.

Zgłoszenia można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umg@garwolin.pl,
  • poprzez ePUAP na adres skrytki ESP: /0pgp266knb/SkrytkaESP (proszę wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie),
  • pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,
  • osobiście w Gminnym Biurze Spisowym – w budynku Urzędu Miasta Garwolin przy ul. Staszica 15 w Garwolinie – w godzinach 8.00-16.00.

Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż powyżej określony lub niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego skorzystaj z formularza
„Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (Formularz zgłoszeniowy).

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Garwolinie, pod numerem telefonu 25 786 42 20 lub wysyłając pytania na adres e-mailowy umg@garwolin.pl.

O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań na stronie GUS www.spis.gov.pl

Zobacz również

W Garwolinie zawyją syreny!

Udostępnij W ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX 21″, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. Na terenie Garwolina ćwiczenie ostrzegania ludności przed...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta