Na wydarzenia zapraszają druhny i druhowie OSP w Zawadach

Dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie zapraszają do udziału w wydarzeniach objętych projektem, a są to warsztaty pn. ,,Pierwsza Pomoc Dla Każdego”, spotkanie integracyjne pn. “Rysy historyczne OSP Garwolin-Zawady” oraz warsztaty edukacyjne pn. “Kobiety na pierwszy ogień”.

Samorząd Mazowsza od wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne z Garwolina, dofinansowując niezbędne inwestycje. 9 października br. podpisane zostały umowy na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego miasta na zakup wyposażenia dla jednostek, w tym m.in. OSP Zawady. Szczegóły pod linkiem Mazowsze dla ochotniczych straży pożarnych w Garwolinie. Strażacy z OSP Zawady we współpracy z pracownikami Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, aplikowali o dotację w ramach konkursu pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Kwota wsparcia z Mazowsza na realizację niniejszego zadania wynosi 6 500,00 zł. W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie, które będzie służyć organizacji przez OSP Garwolin – Zawady wielu wydarzeń i prowadzenia działalności statutowej, a są to telewizor, laptop i drukarka.

Warsztaty pn. ,,Pierwsza Pomoc Dla Każdego” to warsztaty udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek nie przewidzianych zdarzeń. Zajęcia poprowadzą strażacy oraz wykwalifikowani ratownicy medyczni. Spotkanie obejmuje m.in. poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, rozpoznanie zagrożeń dla życia poszkodowanego, naukę samodzielnego udzielania pierwsze pomocy oraz pokaz prawidłowego wykonania opatrunków.

W ramach spotkania integracyjnego pn. “Rysy historyczne OSP Garwolin-Zawady” przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna o historii jednostki od 1947 roku po dziś dzień, zaprezentowane będzie także dawne umundurowanie i sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz zwiedzanie remizy i wozu strażackiego. Spotkanie ma formę otwartą nie tylko dla mieszkańców historycznej dzielnicy miasta Garwolina – Zawady, ale dla wszystkich mieszkańców Garwolina.

Warsztaty edukacyjne pn. “Kobiety na pierwszy ogień” to spotkanie na temat postępowania na wypadek nie przewidzianych zdarzeń oraz zapobiegania im. W ramach warsztatów odbędzie się spotkanie druhen i druhów OSP Zawady, którzy uczestniczą aktywnie w działalności straży oraz mieszkanek Garwolina, które zechcą zapoznać z działaniami straży. Organizatorzy liczą na to, że zachęcą kolejne kobiety do wstąpienia w szeregi straży. W ramach warsztatów strażacy poprowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Rolą strażaków będzie wytłumaczeni kobietom, jako osobom najczęściej korzystającym z zaplecza kuchennego, m.in. jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego, jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta