Mazowsze dla ochotniczych straży pożarnych w Garwolinie

W sumie 94 822,00 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta. Na taką kwotę opiewają łącznie umowy podpisane w miniony poniedziałek z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc.

Samorząd Mazowsza od wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne z Garwolina, dofinansowując niezbędne inwestycje. 9 października burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie kierownik wydziału finansowego Agaty Gajewskiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego miasta.

Dzięki wsparciu Mazowsza druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie, Zawadach i Leszczynach będą mogli wykorzystać nowy sprzęt i środki ochrony osobistej do działań ratowniczych. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na to łącznie 24 322,00 zł dofinansowania.

Jeszcze w tym roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie wzbogaci się o nowe instrumenty dzięki dotacji w kwocie 50 000,00 zł z programu „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Ochotnicze Straże Pożarne w Garwolinie, Leszczynach i Zawadach otrzymają także łącznie 20 500,00 zł na wspieranie rozwoju społeczeństwa w mieście Garwolin poprzez zakup wyposażenia dla straży w ramach zadania “Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Łączna kwota tegorocznego dofinansowania z Mazowsza wynosi 94 822,00 zł. Ale to nie wszystko, wkrótce kolejne dobre wieści 🙂

– To kolejne ważne wsparcie dla naszych dzielnych strażaków. Ochotnicy nie tylko gaszą pożary, pomagają podczas klęsk żywiołowych, jako pierwsi udzielają pomocy ofiarom wypadków. Ale także dbają o nasze dziedzictwo narodowe i krzewią kulturę oraz odgrywają istotną rolę w integrowaniu społeczności lokalnych. Dlatego właśnie ta nasza pomoc ma tak ogromne znaczenie – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Jestem dumna z wszystkich Państwa i cieszę się, że macie też w swoich szeregach tak wyjątkowych pracowników, którzy skutecznie pozyskują fundusze zewnętrzne dla mieszkańców na czele z panią Burmistrz Garwolina Marzeną Świeczak – dodaje.

– Bardzo dziękuję za kolejne ważne wsparcia dla jednostek działających na terenie Garwolina. To inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo mieszkańców, ale także w lokalną kulturę i działalność społeczną na rzecz mieszkańców. Dziękuję z całego serca – mówi Burmistrz Marzena Świeczak.

7 000,00 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymała także Fundacja “Tętniące Życiem” z Garwolina na wspieranie rozwoju społeczeństwa w mieście Garwolin poprzez zakup wyposażenia w ramach zadania “Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta