Z pomocą dla niepełnosprawnych

Miasto Garwolin pomoże Warsztatom Terapii Zajęciowej w Miętnem w zakupie samochodu do transportu swych niepełnosprawnych uczestników. Rada Miasta podjęła dziś uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Garwolina na 2022 rok w wysokości 5 000,00 zł.

Na początku lutego br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem zwróciło się do nas o wsparcie finansowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – informuje burmistrz miasta Marzena Świeczak.

Zakup nowego samochodu wpłynie pozytywnie na systematyczny i aktywny udział podopiecznych w zajęciach rehabilitacyjnych realizowanych w ośrodku, a dodatkowo w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo dotarcia na zajęcia. Nowy samochód otwiera także możliwość organizowania różnorodnych wyjazdów związanych z aktywizacją zawodową oraz społeczną.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej należy do zadań powiatu. Prawo jednak nie wyklucza wzajemnej pomocy, w tym pomocy finansowej. Z codziennej rehabilitacji społecznej i zawodowej placówki, korzystają także niepełnosprawni mieszkańcy Garwolina, którzy dojeżdżają na zajęcia do Miętnego. Radni podjęli dziś na sesji jednogłośnie uchwałę o przekazaniu naszej cegiełki z Garwolina, która mamy nadzieję przybliży Państwa do realizacji celu. Warsztatom Terapii Zajęciowej w Miętnem życzę powodzenia w realizacji tak ważnego przedsięwzięcia – dodaje burmistrz.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem już od ponad 20 lat prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem WTZ jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, aby w drodze terapii i aktywizacji społecznej i zawodowej wspierać postawę proaktywną związaną z uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. Każda przekazana kwota będzie przybliżała nas do realizacji celu, ponieważ w ramach prowadzonej działalności i posiadanego budżetu nie jesteśmy w stanie sprostać wydatkowi – wyjaśnia kierownik WTZ Miętne Katarzyna Wawer.

Jeśli wśród Państwa są ludzie dobrej woli, którzy mogliby pomóc to utworzona jest także zbiórka na ten cel na platformie Pomagam.pl. Pomóc można też wpłacając bezpośrednio na konto bankowe: Bank Pekao S.A. Nr rachunku: 05 1240 1040 1111 0010 8739 1553 z dopiskiem Zakup Samochodu

Fot. WTZ Miętne

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta