Smog w Garwolinie – jak palić w piecu

Wydobywający się czarny dym z komina, to nie jest jeszcze dowód, że w danym budynku (urządzeniu grzewczym) następuje spalanie odpadów. Przyczyną wydobywania się z komina czarnego dymu może być zła jakość materiału grzewczego oraz zła metoda spalania. Jak można było zaobserwować  podczas pokazu spalania metodą „od góry” zorganizowanego na targowisku miejskim w 2018 r., błędna technika spalania powoduje wydostawanie się z komina do atmosfery bardzo dużych ilości dymu. Są to palne gazy, które zamiast ulec spaleniu w piecu, wydostają się kominem do atmosfery, co wpływa na złą jakość powietrza atmosferycznego którym my wszyscy mieszkańcy oddychamy. Dostępne źródła wskazują, że na złej technice palenia możesz stracić nawet do 30% paliwa.

Jak więc temu przeciwdziałać, jak zacząć palić bez kopcenia to samo paliwo w tym samym piecu?

Odpowiedzią na to jest rozpalanie paliwa metodą „od góry”. Rozpalanie od góry jest jednym ze sposobów na dużo czystsze i efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna w najpopularniejszych piecach/kotłach/kominkach. Palić od góry można w urządzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin u góry paleniska.

Ułóż rozpałkę na wierzchu stosu paliwa, opał zapala się stopniowo, w sposób kontrolowany a nie jak w tradycyjnej metodzie: wszystko naraz. Żar pomału podgrzewa tylko niewielką część paliwa, która się z nim styka. Palne gazy uwalniane są w niewielkich ilościach a warstwa żaru daje wysoką temperaturę, w której wszystkie one dopalają się do przejrzystych spalin nim odlecą do komina. Dzięki tej metodzie palenie węglem/drewnem jest bezdymne, nieuciążliwe i efektywne.

Poniżej podajemy linki do strony internetowej “Czyste ogrzewanie”, na której znajduje się bardzo wiele informacji dot. palenia bez dymu, z którymi warto się zapoznać.

Urząd Miasta Garwolina przypomina, że na terenie województwa mazowieckiego (w tym również na terenie miasta Garwolina) obowiązuje tak zwana uchwała antysmogowa (Nr 162/17 z dnia 24 października 2017), wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ograniczenia i zakazy dotyczą urządzeń, które:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub
 2. dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub
 3. wydzielają ciepło poprzez:
  1. bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
  2. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, lub
  3. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Zgodnie z tą uchwałą zakazuje się stosowania w urządzeniach następujących paliw:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Obowiązujące przepisy prawa zabraniają spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Każdy, kto ma podejrzenia o spalaniu odpadów, może zgłosić ten fakt następującym instytucjom:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie,
 2. Urząd Miasta Garwolina.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Garwolina dokonują kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych. W ubiegłym roku przeprowadzono 8 kontroli spalania odpadów. Kontrole były przeprowadzone w godzinach pracy urzędu jak i w godzinach popołudniowych. Żadna z kontroli nie potwierdziła spalania odpadów.

Średnioroczne stężenie pyłów PM2,5 i PM10 według wskazań czujników zlokalizowanych na terenie miasta Garwolina:

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta