Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018.
  2. Informacja Prezesa PWiK Sp. z o.o. w sprawie stanu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz robót związanych z modernizacją oczyszczalni miejskiej.
  3. Informacja o możliwości pozyskiwania przez miasto Garwolin funduszy zewnętrznych w ramach dostępnych programów w roku 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Garwolina.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019 Rady Miasta Garwolina Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
  8. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  9. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta