Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina”.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku.
 5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działki o numerze ewid. 3456/4 i 3455/4 w  Garwolinie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działki o numerze ewid.7807/2 w  Garwolinie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działka miejska nr 6538/17 przy ul. Sławińskiej).
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Garwolina.
 15. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 7 marca 2019 r.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 17. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Wesołych świąt

Udostępnij Udostępnij Podobne tematyŚwiętujemy 100-lecie odzy...Bekierska - przedstawieni...Marzena Świeczak Burmistr...Pozyskujemy środkiPozyskano środki na wypos...Harcerze z Betlejemskim Ś...Samorząd Województwa Mazo...W trosce o nasze miastoZapraszamy mieszkańców na...Informacja...

Czytaj więcej

Miejskie inwestycje

Udostępnij Wiosenna aura sprzyja inwestycjom i przebudowom w mieście. Ulice Boczna i Bekierskiej, modernizacja placu zabaw na Zarzeczu, modernizacjia siedziby Urzędu Miasta to ropoczęte już...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta