Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Garwolin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie opracowania koncepcji odwodnienia dróg powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Garwolina.
 11. Informacja Burmistrza w sprawie zagrożenia przeciwpowodziowego po wybudowaniu zbiornika retencyjnego.
 12. Analiza kosztów budowy zbiornika retencyjnego na poszczególnych etapach jego budowy.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 14. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta