Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina”.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku.
 5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działki o numerze ewid. 3456/4 i 3455/4 w  Garwolinie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działki o numerze ewid.7807/2 w  Garwolinie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działka miejska nr 6538/17 przy ul. Sławińskiej).
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Garwolina.
 15. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 7 marca 2019 r.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 17. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Daj zielone światło zieleni!

Udostępnij Zieleń to życie, poprawia jakość powietrza, działa kojąco na ludzką psychikę, zwiększa naszą produktywność i kreatywność. Chcemy by przestrzeń wokół nas była jak najlepszej...

Czytaj więcej

Święto Narodowe 3 Maja

Udostępnij Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak i Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki zapraszają na wspólne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne uroczystości rozpoczną...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta