Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 12 lipca 2022 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/308/2022 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/326/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2022-2031.
  6. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  7. Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Seniorzy dla seniorów

Udostępnij „Mazowsze dla seniorów” to jeden z kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, z którego w tym roku skorzystali seniorzy z Garwolina. Dzięki inicjatywie Miejskiej Rady...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta