Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka w Garwolinie „Garwolińska Kraina Malucha”

Logo Publiczny Żłobek Garwolińska Kraina Malucha

Miasto Garwolin oraz Publiczny Żłobek „Garwolińska Kraina Malucha” ogłaszają rekrutację uzupełniającą do Żłobka w Garwolinie w ramach projektu „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.”

Jeśli zamieszkujesz na terenie miasta Garwolin i jesteś:

  • osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat,
  • osobą pozostającą bez pracy i/lub przebywającą na urlopie wychowawczym lecz wyrażasz gotowość poszukiwania i podjęcia pracy lub osobą pracującą/prowadzącą działalność gospodarczą i wyrażającą chęć utrzymania dotychczasowego zatrudnienia lub osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i wyrażającą chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,

możesz zgłosić się do projektu i zapisać dziecko do publicznego żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 05  do 19 czerwca 2023 r.

  • osobiście do siedziby Biura Projektu pod adresem ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (pok. 23), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na  stronie internetowej Realizatora (Miasto Garwolin) oraz w Biurze Projektu pod adresem ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (pok. 23).

W wyniku naboru zakwalifikowanych zostanie 13 osób. W przypadku wyczerpania miejsc utworzona będzie lista rezerwowa (w razie zwolnienia miejsca w grupie przyjmowane będą dzieci rodziców/opiekunów z listy rezerwowej wg kolejności z listy).

Złożenie  zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata/tki do udziału w projekcie.

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu: lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie zamieszczona w siedzibie Biura Projektu.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej  nie otrzymają osobnego zawiadomienia (szczegóły w regulaminie rekrutacji).

Dokumenty do pobrania:

  1. Rekrutacja 06.2023 – regulamin rekrutacji
  2. Rekrutacja 06.2023 – Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Rekrutacja 06.2023 -Formularz-zgloszeniowy
  4. Wzor wypełnienia załącznika do oswiadczenia (1)
  5. Zalacznik-do-oswiadczenia (06.2023)

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

LOGO RPO

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta