Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka w Garwolinie „Garwolińska Kraina Malucha”

Logo Publiczny Żłobek Garwolińska Kraina Malucha

Miasto Garwolin oraz Publiczny Żłobek „Garwolińska Kraina Malucha” ogłaszają rekrutację uzupełniającą do Żłobka w Garwolinie w ramach projektu „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.”

Jeśli zamieszkujesz na terenie miasta Garwolin i jesteś:

  • osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat,
  • osobą pozostającą bez pracy i/lub przebywającą na urlopie wychowawczym lecz wyrażasz gotowość poszukiwania i podjęcia pracy lub osobą pracującą/prowadzącą działalność gospodarczą i wyrażającą chęć utrzymania dotychczasowego zatrudnienia lub osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i wyrażającą chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,

możesz zgłosić się do projektu i zapisać dziecko do publicznego żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 05  do 19 czerwca 2023 r.

  • osobiście do siedziby Biura Projektu pod adresem ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (pok. 23), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na  stronie internetowej Realizatora (Miasto Garwolin) oraz w Biurze Projektu pod adresem ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (pok. 23).

W wyniku naboru zakwalifikowanych zostanie 13 osób. W przypadku wyczerpania miejsc utworzona będzie lista rezerwowa (w razie zwolnienia miejsca w grupie przyjmowane będą dzieci rodziców/opiekunów z listy rezerwowej wg kolejności z listy).

Złożenie  zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata/tki do udziału w projekcie.

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu: lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie zamieszczona w siedzibie Biura Projektu.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej  nie otrzymają osobnego zawiadomienia (szczegóły w regulaminie rekrutacji).

Dokumenty do pobrania:

  1. Rekrutacja 06.2023 – regulamin rekrutacji
  2. Rekrutacja 06.2023 – Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Rekrutacja 06.2023 -Formularz-zgloszeniowy
  4. Wzor wypełnienia załącznika do oswiadczenia (1)
  5. Zalacznik-do-oswiadczenia (06.2023)

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

LOGO RPO

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta