EBOI – usługa powiadomienia SMS i e-mail już działa

W ramach projektu „E-deklaracje dla Miasta Garwolina” na portalu Garwolin.eboi.pl udostępniona została usługa powiadomienia SMS lub email o powstałej zaległości odpowiednio z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu innych opłat windykowanych przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Garwolina.

Jednocześnie przypominamy o możliwości załatwienia spraw bez wychodzenia z domu. Aktualna lista spraw została udostępniona na stronie Biura Obsługi Interesanta pod adresem www.garwolin.eboi.pl. Dzięki systemowi możecie Państwo w sposób bezpieczny, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w Urzędzie, załatwić wiele spraw drogą elektroniczną. System EBOI jest wzbogacany o kolejne funkcjonalności.

Dzięki Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz środkom unijnym kontynuujemy wdrażanie nowych technologii i cyfrowy rozwój naszego miasta. Na 600-lecie uzyskania praw miejskich przez Miasto Garwolin, wprowadziliśmy w Urzędzie Miasta nowe narzędzie skrojone „na miarę” czasów oraz nową jakość dla naszych mieszkańców i interesantów. Uruchomiliśmy system EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, który umożliwia wygodne i szybkie składanie wniosków przez internet i załatwianie spraw bez wychodzenia z domu. System dostępny pod adresem www.garwolin.eboi.pl, powiązany jest ze skrzynką ePUAP oraz elektronicznym systemem obiegu dokumentów, służy do elektronicznej komunikacji i obsługi interesantów. Zawiera elektroniczne formularze, wnioski oraz karty usług i opis procedur. System i portal EBOI został stworzony w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. “E-deklaracje dla Miasta Garwolina”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W EBOI Urzędu Miasta Garwolina:

 • sprawdzisz katalog spraw które możesz załatwić i złożysz formularze przez internet,
 • sprawdzisz swoje zobowiązania podatkowe oraz opłaty za odpady komunalne,
 • sprawdzisz indywidualny numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne,
 • wykonasz płatności przez internet,
 • złożysz deklarację oraz korektę deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych,
 • złożysz deklarację oraz korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Garwolina,
 • złożysz wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • złożysz wniosek na usunięcie drzew i krzewów,
 • złożysz wniosek na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • złożysz wniosek na wydanie Garwolińskiej Karty Seniora od 60 lat,
 • złożysz wniosek o pakiet powitalny w ramach akcji „WitaMY W GARWOLINIE”.

Karty usług na EBOI zawierają wymagane dokumenty, informacje o odpowiedzialnej komórce organizacyjnej, opłatach, terminach, podstawie prawnej oraz wszelkie istotne i ważne informacje do załatwienia sprawy. Dodatkowo informują o sposobie dostarczenia i odbioru dokumentu oraz w przypadku sprawy wymagającej wniesienia opłaty istnieje możliwość automatycznej płatności lub generowania przelewu. Każdy formularz przesłany elektronicznie jest zabezpieczony, wstępnie zweryfikowany i nadawca otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia przez odbiorcę – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Załóż konto już dziś, to proste

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do założenia konta na EBOI Urzędu Miasta Garwolina. Jednocześnie informujemy, że EBOI jest wzbogacane o kolejne funkcjonalności oraz będzie  uzupełniane o kolejne formularze, które można złożyć elektronicznie,  o czym na bieżąco będziemy Państwa informować. Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy także pod adresem eboi@garwolin.pl.

Jak założyć konto w systemie EBOI Urzędu Miasta Garwolina?

Do systemu uzyskasz dostęp przy pomocy Profilu Zaufanego (swojego konta ePUAP).

Jeśli posiadasz Profil Zaufany nie musisz robić nic

Wejdź na stronę systemu eBOI, w prawym górnym roku zobaczysz przycisk „Zaloguj się”. Jeśli jesteś po raz pierwszy przejdź standardową procedurę logowania do swojego Profilu Zaufanego, system na podstawie Twoich danych zarejestrowanych w Profilu Zaufanym wygeneruje konto.

Aby zobaczyć wszystkie swoje zobowiązania musisz poczekać do dnia następnego, aż zostaną pobrane na konto eBOI podczas nocnej aktualizacji. Tym czasem kliknij w swoje imię w prawym górnym rogu portalu, wybierz “Ustawienia konta”, następnie sprawdź i zaktualizuj swoje dane.

Jeśli jeszcze nie posiadasz Profilu Zaufanego – załóż go, to proste

Profil zaufany wykorzystają Państwo do podpisania wszystkich wniosków dostępnych w EBOI – Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta oraz dowolnego pisma skierowanego do urzędu z wykorzystaniem elektronicznego formularza. Profil Zaufany to Twoja cyfrowa tożsamość, pozwoli załatwić Ci mnóstwo spraw urzędowych przez internet (oprócz naszego eBOI otworzy Ci drzwi do usług elektronicznych ZUS, Konta Pacjenta, Urzędu Skarbowego, usług centralnych w portalu gov.pl).

Wejdź na stronę Profilu Zaufanego: www.pz.gov.pl i wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób rejestracji np. jeśli masz konto w banku z dostępem przez internet i Twój bank jest na liście dostawców tożsamości użyj tej metody – to proste i wygodne. Swoją tożsamość potwierdzisz także m.in. w rozmowie wideo z urzędnikiem za pomocą aplikacji Microsoft Teams, e-dowodem lub w dowolnym punkcie potwierdzającym. Uwierzytelnienia profilu zaufanego na podstawie dokumentu tożsamości można dokonać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Garwolinie lub w Urzędzie Skarbowym w Garwolinie.


Miasto Garwolin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “E-deklaracje dla Miasta Garwolina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu było stworzenie portalu udostępniającego użytkownikom (mieszkańcom i podmiotom z terenu Miasta Garwolina) e-usługi publiczne z zakresu obsługi podatków lokalnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 180 920,64 zł

Więcej na temat projektu tutaj w artykule E-deklaracje dla Miasta Garwolina (kliknij w link).

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta