E-deklaracje dla Miasta Garwolina

Miasto Garwolin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “E-deklaracje dla Miasta Garwolina”

Celem projektu jest stworzenie portalu udostępniającego użytkownikom (mieszkańcom i podmiotom z terenu Miasta Garwolina) e-usługi publiczne z zakresu obsługi podatków lokalnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 234 920,00 zł

Przedmiotem projektu jest stworzenie portalu udostępniającego użytkownikom (mieszkańcom i podmiotom z terenu Miasta Garwolin) e-usługi publiczne z zakresu obsługi podatków lokalnych. Portal umożliwi składanie wniosków, uzyskiwanie decyzji i wnoszenie stosownych opłat związanych m.in. z podatkiem od nieruchomości, leśnym, rolnym, czy opłaty na wywóz śmieci. W ramach projektu udostępnionych zostanie 8 e-usług (5 o stopniu dojrzałości 3. oraz 3 o stopniu dojrzałości co najmniej 4.). Zakres rzeczowy projektu obejmuje niezbędne analizy przedwdrożeniowe, prace deweloperskie portalu, dostawę sprzętu informatycznego, usługi wdrożeniowe, promocję projektu.
Realizacja projektu pozwoli na automatyzację szeregu powtarzalnych czynności związanych z procedowaniem wniosków, które obecnie realizowane są w sposób manualny i w pełni angażujący człowieka po obu stronach transakcji. Ten tradycyjny model zastąpiony zostanie modelem zautomatyzowanym eliminującym udział człowieka w szeregu czynności i spraw. Projektowany portal wraz z dostarczanymi eusługami będzie zaprojektowany w sposób zapewniający spełnienie wymagań WCAG 2.0. Wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta