Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KBiRG oraz KSKiPP.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
  9. Sprawy różne.

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta