Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 r. oraz 3 września 2019 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
  8. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  9. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta