Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r.,13 czerwca 2019 r. oraz 18 czerwca 2019 r.
 2. Przedstawienie i dyskusja nad raportem o stanie miasta Garwolina w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Garwolina wotum zaufania za 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 13. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Spotkanie promujące książkę

Udostępnij 27 stycznia o godz. 18.00 w Czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Przedwojenny Garwolin z albumów mieszkańców” wydanej przez Miasto...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta