Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza sprawozdań finansowych.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r.opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  4. Przygotowanie opinii i wniosku komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina za 2018 r.
  5. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta