Zapraszamy do współtworzenia “Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu “Rocznego programu współpracy na 2021 rok”.

Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

Kolejnym etapem tworzenia Rocznego programu współpracy na 2021 rok będzie analiza złożonych ankiet i opracowanie projektu w/w dokumentu. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Program ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina. (tutaj)


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta