Zadbajmy wspólnie o czyste powietrze w Garwolinie

Miesiące wiosenno-letnie to najlepszy czas w roku na wymianę pieca, aby wejść w kolejny okres grzewczy zdrowo i komfortowo. Zgłoś się do punktu „Czyste Powietrze” działającego w Urzędzie Miasta Garwolina. Pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie na wymianę kopciucha na ekologiczną formę ogrzewania. Konsultacje są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Garwolina.

W ostatnich miesiącach szczególnie uświadomiliśmy sobie, czym jest troska o zdrowie nasze i innych. W tym sensie czas pandemii stał się dla nas bardzo ważną lekcją. Nie zmarnujmy jej, zadbajmy bardziej o nasze zdrowie, pozbywając się tego, co mu szkodzi.

Z inicjatywy Burmistrz Miasta Garwolina Marzeny Świeczak w lipcu 2019 roku, Miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie, na mocy którego mieszkańcy Garwolina mogą m.in. składać w Urzędzie Miasta wnioski np. o dofinansowanie na wymianę starego urządzenia grzewczego na nowe, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej, nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (również demontaż) itd.

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym mieszkańcy dowiedzą się o korzyściach, aktualnych naborach oraz otrzymają pomoc przy przygotowaniu wniosku. Od września 2019 roku do marca 2021 w ramach programu zrealizowano w Garwolinie 44 przedsięwzięcia z dofinansowaniem z „Czystego Powietrza” w większości polegających na wymianie starego ogrzewania na kocioł gazowy kondensacyjny. Z punktu konsultacyjnego w garwolińskim magistracie średnio w ciągu miesiąca obsługujemy około 40 – 50 mieszkańców zainteresowanych m.in. wymianą starego ogrzewania na nowe. Z punktem skontaktujesz się także drogą telefoniczną 25 786 42 46 lub elektroniczną umg@garwolin.pl.

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem globalnym, nie dotyczy tylko Garwolina. Choć w naszym mieście jest to dotkliwy problem. Wykazuje to m.in. zainstalowany przez Urząd Miasta system pomiaru czystości powietrza oparty o sieć czujników. Na stronie internetowej urzędu każdy może sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza w danym momencie w różnych rejonach miasta. O skali problemu mówią nam także wnioski z opracowania bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w Garwolinie. W minionym roku miasto pozyskało na zinwentaryzowanie  indywidualnych źródeł ciepła czyli systemów grzewczych mieszkańców, znaczne środki zewnętrzne z Mazowsza. Województwo Mazowieckie przekazało 174 280,00 zł. do naszego budżetu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, dzięki czemu zadanie zostało w 100% sfinansowane dzięki funduszom zewnętrznym. Wiemy już m.in. jakimi urządzeniami i czym mieszkańcy Garwolina ogrzewają swoje domy, jakiej jakości są to urządzenia. Dane są niepokojące gdyż przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niewielką ilość urządzeń ogrzewanych na paliwo stałe na terenie Garwolina spełniających wymogi ekoprojektu tj. 1,2%. W podziale kotłów c.o. na poszczególne klasy najwięcej, bo blisko 58% to kotły pozaklasowe (nieekologiczne).

Za czyste powietrze odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę i mają wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza. Świadomość istnienia prawa nakazującego wymianę kopciuchów jest niewielka. A podjęta w 2017 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców do wymiany pieców kopciuchów do końca 2022 roku. Mieszkańcy mają niecałe dwa lata na wymianę urządzeń grzewczych. Bo od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Nie spełnienie tych norm będzie kosztować zarówno mieszkańców jak i samorząd. Kary pieniężne są wysokie dla właścicieli gospodarstw i dla samorządów.

Zachęcamy do wymiany kopciuchów na ekologiczne formy ogrzewania i do skorzystania z możliwości dofinansowania, jakie daje program „Czyste Powietrze”. Miesiące wiosenno-letnie to najlepszy czas w roku na inwestycje, w szczególności na wymianę pieca, aby wejść w kolejny okres grzewczy zdrowo i komfortowo.

Garwolin to wspólna sprawa, a to oznacza również wspólną odpowiedzialność. Zadbajmy o czyste powietrze w naszym Garwolinie!

Więcej na temat programu “Czyste Powietrze” znajdziecie na stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/

oraz na stronie urzędu miasta w menu głównym w zakładce dla mieszkańca „Walczymy ze smogiem”.

 

Zobacz również

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Udostępnij Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 28 września 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta