Umowa na e-deklaracje podpisana

W dniu 10 czerwca 2022 r Burmistrz Miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie Skarbnika Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej podpisała umowę z Firmą Sputnik Software Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została podpisana na podstawie postępowania przetargowego na realizację projektu pod nazwą „E-deklaracje dla Miasta Garwolina” w ramach zadania „Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług wraz ze szkoleniami”. Realizacja zadania współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota realizacji zamówienia 1 203 678,00 zł brutto z czego 984 542,40 (80%) stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W ramach podpisanej umowy zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • Moduł powiadomień mieszkańca, przedsiębiorcy o statusie sprawy i należnościach do opłacenia,
 • Obsługa składania deklaracji/informacji podatkowej od nieruchomości,
 • Obsługa składania deklaracji/informacji podatkowej od środków transportowych,
 • Obsługa składania deklaracji/informacji na podatek leśny,
 • Obsługa składania deklaracji/informacji na podatek rolny,
 • Obsługa składania deklaracji/informacji na podatek za wywóz śmieci,
 • Obsługa wysyłki korespondencji na portal dla Mieszkańca,
 • Wniosek o wydanie karty seniora z możliwością powiadomienia użytkownika o statusie,
 • Wniosek o wydanie karty dużej rodziny z możliwością powiadomienia użytkownika o statusie,
 • Obsługa wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu z możliwością powiadomienia użytkownika o statusie,
 • Wniosek o usunięcie drzew i krzewów z możliwością powiadomienia użytkownika o statusie,
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego,
 • Wniosek o umorzenie zaległości /rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności,
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • Moduł e-Płatności.

Umowa zostanie zrealizowana do końca 2022 r. To duże ułatwienie dla mieszkańców Garwolina: wiele spraw będzie można załatwić bez wychodzenia  domu, wystarczy podpis elektroniczny lub certyfikat kwalifikowany by rozpocząć załatwianie spraw oraz otrzymać odpowiedź z Urzędu o statusie załatwienia sprawy. Bardzo się cieszę, że na te działania udało nam się pozyskać środki zewnętrzne. Dzięki Zarządowi Województwa Mazowieckiego będziemy mogli postawić kolejny krok w kierunku wdrażania nowych technologii.  Za wspieranie cyfrowego rozwoju naszego miasta  kieruje ogromne podziękowanie dla Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej – mówi Burmistrz Miasta Marzena Świeczak

Wydatek współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta